Bythus.se var en av de största mötesplatserna för köpare och säljare av fastigheter. Denna sida startades 2001 och ända sedan då såg denna sida till att sammanföra både köpare och säljare av villor, radhus, bostadsrätter, fritidshus och flerfamiljshus. Detta både inom och utanför Sverige. Med denna sida kunde du även hyra ut eller hyra olika fastigheter. Idag finns inte denna sida kvar. Dock finns det flera andra sidor som erbjuder samma sak. Bland annat bostadsportal.se och bovision.se .

Hitta bra mäklare

Nu använder vi även denna sida till att tipsa om bra mäklare, främst i Stockholmsområdet. De mäklare som får ett omnämnande här är seriösa aktörer som sätter kunden i främsta rummet och ser till att alla parter blir nöjda med bostadsaffären.

Oscars Mäkleri - Mäklare Stockholm/Östermalm

En erfaren och kunnig mäklare i Stockholm med ett unikt koncept och många goda referenser. Inställningen hos denna firma är att ge sina kunder lite mer än andra mäklare på Östermalm och övriga innerstaden. 

Notar Mäklare Vasastan  

Mäklare i Vasastan med hög kompetens och stor lokalkännedom. Vasastan är ett attraktivt område och Notar sticker ut bland mäklare i området genom sin höga servicenivå och förmåga att få till ett högt slutpris. 

BLOGG

I vår blogg kan du läsa allt om mäklare, bostadsaffärer och mycket annat som är viktigt att tänka på när du ska byta hus.

 

Sida 2

5 frågor om överlåtelsebesiktning

6 maj 2019

När används överlåtelsebesiktning?

Överlåtelsebesiktning kallas även för husbesiktning och genomförs vid försäljning eller köp av fastighet. För privatpersoner handlar det främst om när bostäder ska byta ägare. Med andra ord sker en överlåtelsebesiktning innan bostaden överlåtes till nästa ägare.

Vad innebär besiktningen?

Du som köpare (oftast köparen) kontaktar ett besiktningsföretag som gör en grundläggande okulärbesiktning av bostaden. Besiktningsmannen kan exempelvis se efter tecken som tyder på mögel, fuktskada eller byggnadstekniska fel. I grunden handlar det om att hitta fel som kan påverka värdet på bostaden.

Vem ska utföra överlåtelsebesiktning?

Det finns ingen lag som anger vem som får utföra överlåtelsebesiktning. Därmed finns inget krav på utbildning, certifiering eller auktorisering. Ett problem med detta är att det finns företag som uppger att de erbjuder denna tjänst utan att de har någon dokumenterad erfarenhet. Ett problem som bland annat uppmärksammats i Stockholm. Som konsument bör man därför alltid kontrollera att företaget är ansluten och godkänd för SBR.

Varför bör överlåtelsebesiktning ske?

Framförallt är det köpare av bostäder som köper in denna besiktning. Detta för att inte köpet ska genomföras och sedan oväntade utgifter uppstår med stora renoveringar. Det är köparens ansvar att undersöka bostaden som köps. Det kallas för att man har undersökningsplikt. Skulle ett problem uppstå efter att köpet genomförts kan hela ansvaret läggas på köparen om problemet borde ha hittats vid en undersökning.

Vad innefattas inte av överlåtelsebesiktning?

Besiktning sker delvis av den mark där bostaden står. Om det däremot är mark som ”inte har ett omedelbart samband” kommer detta inte innefattas av besiktningen.

Så hittar du SBR-ingenjörer

Eftersom SBR blir en kvalitetsstämpel är det genomtänkt att gå via denna sida för att hitta SBR-ingenjörer till olika projekt. Detta kan se på undersidan ”Specialister”.

Under ”Område” anges att det handlar om en besiktning. Under ”Delområde” väljs överlåtelse vilket därmed visar att du söker en person som kan genomföra en överlåtelsebesiktning.

Under ”Specialitet” behöver inget anges. Detta anges enbart vid andra sökningar. Är det besiktning och överlåtelse finns ingen specialitet att välja. Däremot är sista valet kvar – att välja län. I detta exempel väljs Stockholm.

Kom ihåg att klicka i ”Utför uppdrag för privatperson” om du vill ha hjälp som privatperson. Det finns ett par företag som enbart utför arbeten mot företag.

Om sökning genomfördes mot Stockholm och mot privatpersoner visas över 30 olika företag. Varje träff visar namnet på besiktningsmannen samt vilket företag som personen jobbar på. Genom att klicka på namnet presenteras yrkesspecialitet, adress, mailadress och andra uppgifter.

svenskfastighetsbesiktning.se/ har alla de kompetenser som krävs för att en överlåtelsebesiktning ska utföras på ett korrekt sätt. 

Så kan du garantera huset för en köpare

5 maj 2019

Ska du sälja ditt hus? Om du vill kunna få ut just det pris som du önskar på ditt hus kan du alltid låta ett företag göra en överlåtelsebesiktning. Det innebär att certifierade besiktningsmän och kvinnor kommer ut och tar olika prover på ditt hus. De kan mäta fukthalten, de kan mäta om det finns radon i huset, farlig asbest eller skadligt PVC som kan vara farligt för boende.

Finns risk för slarv och fusk

Det finns alltid en viss risk med byggherrar som fuskar när det kommer till att bygga hus. Om du misstänker något liknande kan du alltid göra en grundlig genomsökning och utredning av huset. Det är bättre att veta än att misstänka.  Tänk om det inte finns allt det där som du misstänker? Tänk om det är en riktig pärla som du kan ta ut just det pris som du önskar? Säg att du tror att huset är mindre värt än vad det är – sedan får du veta att det är just så bra som du tror att det är. Då kommer du att ångra att du inte tog reda på hur det egentligen var.

Tvärtom om du är köpare

Skulle du vara köpare, skulle du också vilja få garantier på att det hus som du funderar på att köpa är just så bra som säljaren påstår att det är. Ingen vill köpa grisen i säcken och bli lurad. Ingen vill få obehagliga överraskningar. Om man tror att man sitter på ett riktigt fint hus, och senare upptäcker man att det finns både fukt och en massa andra skador på huset som genast behöver åtgädas. Då är det inte roligt alls att behöva stå där för alla renoveringar och reparationer. Då önskar man att man hade fått ner priset på huset. För att detta inte ska hända kan man faktiskt begära att få en överlåtelsebesiktning.

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning kan inte vem som helst göra. Det krävs att man är certifierad och godkänd besiktningsman och kvinna av Sveriges Byggråd som är en statlig myndighet. Vem som helst ska inte kunna påstå vad som helst. Då förlorar en sådan besiktning själva meningen med det hela. Det som är viktigt med en överlåtelsebesiktning är att den ska intygas av oberoende fackmän och kvinnor som har kunskapen att ta reda på fuktmätningar, radonmätningar, asbestmätningar och att huset eller bostaden inte har stora skador som behöver repareras.

När är det bättre med ett fönsterbyte än en renovering?

20 apr 2019

Ibland kan det vara svårt att avgöra skicket på sina fönster bara genom att titta på dem. Färgen kan ha flagnat, och det kan till och med finnas sprickor i karmar och båge. Det betyder ju att något måste göras, men frågan är vad? Behöver man köpa nya fönster och göra ett fönsterbyte eller räcker det att häkta av fönstren och låta en firma ta hand om en fönsterrenovering?

Ganska ofta är svaret det senare, särskilt om det rör sig om ett hus med fönster från 50-talet och tidigare. Fram till femtiotalet höll fönstren på svenska hus nämligen en extremt hög kvalitet. Byggreglerna slog fast att till fönster fick bara tätvuxet virke, med minst sex årsringar per centimeter, användas. Sådant virke är i det närmaste oförstörbart och kan med rätt underhåll hålla hur länge som helst. Dock tog det roliga slut i och med att de svenska urskogarna med tätvuxen fur helt enkelt hade huggits ner i slutet av femtiotalet. Från och med början av sextiotalet skedde en drastisk kvalitetsförsämring av svenska fönster och bor du i ett hus med fönster som är tillverkade mellan sextio- och åttiotalet - då kvaliteten återigen höjdes något - har fönstren antagligen redan bytts ut, eller så är det hög tid nu.

Kolla fönstrens skick

Om du undrar över vilket skick fönsterbågarna är i kan du känna efter genom att försiktigt sticka in en kniv i underdelen av bågen. Känns träet mjukt och om det spricker, så har fönstret gjort sitt och behöver bytas ut. Om du däremot känner motstånd betyder det att virket är friskt och att det kan räcka med en renovering. Men även om fönstret går att renovera betyder inte det att du ska utesluta ett fönsterbyte. Det finns flera skäl att byta ut fönstren än att de gamla tjänat ut.

Ett fönsterbyte förlänger husets livslängd

Egentligen är det aldrig fel med ett fönsterbyte, om man kan hitta fönster som passar in på huset. För det är en av de största invändningarna man kan ha mot att byta ut gamla fina fönster – att de förstör husets utseende. Numera är det dock lätt att hitta fönster av alla typer, och som passar även på äldre hus. En av de stora fördelarna med att göra ett fönsterbyte är att de oftast har betydligt bättre isolerande förmåga, vilket sänker energiförbrukningen, gör huset svalare på sommaren och varmare på vintern. Det gör även huset tystare genom att stänga ute till exempel trafikljud.

Fönsterbyte i Stockholm

En firma som arbetar fönsterbyte i Stockholm kan hjälpa till med att tillverka eller hitta fönster som passar in på huset och inte förvanskar fasaden. Det finns flera firmor i Stockholm som utför fönsterrenovering och även själva tillverkar fönster. De kan utföra allt från små arbeten på villor och radhus till fönsterbyten på hela flerfamiljshus på uppdrag av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

 

 

 

 

Magasinering fyller en funktion

25 mar 2019

Eftersom bostadsmarknaden i Stockholm är att anse som extrem sett till inflyttning/befintliga bostäder så krävs det krafttag och många nybyggnationer. Enligt en prognos från Boverket så behöver man innan 2020 bygga närmare 400.000 nya bostäder i Stockholm. En utmaning, för att uttrycka det diplomatiskt. Sättet man bygger på – och nästan alltid har byggt på – i Stockholm är också intressant i sammanhanget.

Den genomsnittlige stockholmaren bor i en lägenhet snarare än i ett hus och har således mindre yta att röra sig med. Något som gör att en tjänst kommit att spela en stor funktion i staden – nämligen magasinering. Lätt att förklara; har man en begränsad yta i själva bostaden och där man kanske har ett extra utrymme i form av ett mindre förråd så måste man hyra ett externt utrymme någon annanstans – åtminstone om man vill ha kvar sina saker, föremål och möbler i framtiden.

Ett typiskt scenario som ligger nära till hands för att förklara behovet av magasinering är när två stycken personer flyttar ihop och således får ett överskott av saker. Där har många stor nytta av att kunna hyra ett utrymme någon annanstans.

Vidare kan vi peka på ett anant område där magasinering visat sig vara särskilt gångbart; nämligen för de som tvingas leva i kappsäck och som hyr i andra- och tredjehand. De kommer från en annan stad, de har massor av möbler – men de har ännu inte fått in hela sin fot igenom den täta springan till bostadsmarknaden och en egen ”riktig” bostad. Magasinering ger en trygghet för en sådan person.

En prisvärd tjänst med många fördelar

Ser man till de mer seriösa aktörerna inom magasineringsbranschen i Stockholm så är det påfallande många av dem som de facto erbjuder lösningar med väldigt många fördelar. Till väldigt rimliga priser också – det handlar inte om ocker och att man försöker sko sig på folks olycka (i att exempelvis sakna egen bostad). Det rimliga priset – och det som inkluderas i detta - gör att vi kan rekommendera tjänsten till den som har ett överskott av saker och ett underskott av utrymme. Vad brukar då ingå och vilka fördelar finns det utöver priset? Här är några som vi på rak arm kan peka på.

  • Säker förvaring. De flesta magasin övervakas både digitalt – med hjälp av kameror – och rent fysiskt – av vaktbolag. Dessutom så får varje förrådsägare en egen nyckel samt en pinkod som gör att säkerheten ytterligare stärks.
  • God förvaring: Lokalerna och förråden däri är uppvärmda, isolerade och klarar kalla vintrar likväl som heta sommardagar. Man behöver inte vara orolig för att saker tar skada eller går sönder.
  • Säker packning: Många erbjuder kunderna att själva sköta sin packning och där man bistår med skyddsdetaljer såsom exempelvis bubbelplast och stabila kartonger. Vill man som kund slippa packa så finns det ofta en packmästare på plats som kan hjälpa till att få allting på plats och som har god kunskap kring hur man maximerar ett utrymme.
  • Skräddarsydd lösning. Ett större förråd går att hyra och likväl så kan man hyra ett mindre sådant. Detsamma gäller om man har något lite mer speciellt som behöver förvaras och som behöver särskilda lösningar. Företagen har vana av det mesta och exempelvis en vinkällare och förvaring av en sådan är inget problem.

Magasinering även för företag

Ser man till hur många företag som finns i Stockholm och till flexibiliteten hos dessa så förstår man att magasinering även fyller en stor funktion där. Företag byter lokaler, från större till mindre – från mindre till större och man har sällan något utrymme till hands för att ställa undan dokumentation, möbler, pärmar och annat.

Här kan man – på samma sätt som privatpersoner – dra nytta av att hyra ett billigt, säkert och tryggt externt utrymme där allting finns den dag man behöver det. Exempelvis vid en flytt till en större lokal.

Läs mer om magasinering: https://www.magasineringstockholm.net.

Olika mattor till bostadsrättsföreningen

17 mar 2019

Om en bostadsrättsförening (Brf) består av ett flerfamiljshus finns behov av olika mattor. Det är inte enbart entrémattan som ska hålla smutsen borta utan även andra mattor som håller nere ljudnivån och skapar en mjukare känsla. Vilka mattor behöver er bostadsrätt?

Entrémattan

Det som är viktigast med entrémattor för Brf är dess funktion att hålla borta smuts. Man kan alltså inte köpa en vanlig hallmatta som används av privatpersoner då slitaget och kravet på dessa är betydligt högre. I de allra flesta bostadsrätter går personerna in med skorna vilket gör att mattorna på ett effektivt sätt måste ta bort smuts och väta så att detta inte dras längre in. Entrémattor finns både som gummiräfflade mattor och som mjukare tygvarianter.

Gångmatta

Ibland benämns både gångmattor och entrémattor med samma namn. De ligger i entrén och har liknande funktion. Men man kan även sära på begreppen. Entrémattor ligger precis innanför ytterdörren och tar den värsta smutsen från skorna. En gångmatta kan sedan vara utrullad under en längre del av golvet fram till dörrar eller hissen. De fyller delvis samma funktion som entrémattan men här skapas ett smutsskydd på större yta. Dessutom skapas en hemtrevlig känsla.

Trappmattor

Att en Brf väljer att lägga ut trappmattor handlar ofta om att dämpa ljudnivån i trapphuset. Är det exempelvis stentrappa skapas högt ljud när någon går i trappan med klackar eller tappar något. Dessutom blir det ”hårda” studs av de ljud som uppstår vilket gör att barnens lek kan skapa höga ljud som når in i lägenheterna. Därmed kan en trappmatta dämpa ljudet betydligt och även få bort det hårda underlag som sten är.

En annan anledning att ha långa trappmattor är att risken för halk- och fallolyckor minskar rejält. Detta inte minst på vintern då snö och is skapar stor halkrisk mot underlaget. Används trappmattor brukar även hissmattor beställas i samma stil.

Som Brf finns alltså en fördel att se över behovet av mattor och vilken funktion dessa ska uppfylla. Är det enbart en entrématta som behövs eller ska ett mjukare och tystare klimat skapas i trapphuset?

Vem är ansvarig?

Det är styrelsen i en Brf som har ansvar lägenheterna, hissar, trappor och allmänna ytor. Självklart kan de boende komma med förslag på förbättringar men det krävs ett beslut från styrelsen för att vissa inköp ska ske eller åtgärder utföras. Det är därmed styrelsen du ska vända dig till om du vill ha nya mattor i trappuppgången eller om du anser att städningen inte utförs på ett korrekt sätt.

Renovera badrummet och höj värdet på din bostad

23 feb 2019

Bostadsmarknaden i våra två största städer är extrem och är ett problem som måste lösas. Det är inte rimligt att folk inte längre hittar någon bostad i storstäderna och om de så gör – inte har råd att köpa denna. Kort och gott; lösningen i är att bygga fler bostäder; något som låter väldigt lätt i teorin, men som visat sig vara svårare att omsätta rent praktiskt. Nog om detta.

För de personer som hamnat i hjulet och som de facto lyckats köpa en bostad i huvudstaden så finns det goda möjligheter att genomföra sitt livs affär, sälja denna och göra sig en rejäl hacka. En hacka som kan bli större genom några ingrepp i bostaden innan den läggs ut på marknaden och det vi tänkte göra här är att peka på den mest lukrativa renoveringen som går att göra innan man lägger ut sin bostad till försäljning.

Det vi gjort är att vi utgår från vad spekulanter brukar eftersöka och det mäklare brukar peka på som attraktivt och därefter tagit fram en punkt – ett område - som sticker ut extra mycket. Vi kan säga att du äger ett hus – ännu bättre möjlighet till vinst!  

Detta område kan du med fördel renovera för att nå en maximal vinst den dagen du säljer ditt hus:

Badrummet. Att badrummet är viktigt är naturligt – men skillnaden mot förr är att en badrumsrenovering i Stockholm inte är så dyr. Visst; det kostar pengar att renovera badrum – men jämfört med för några år sedan så kommer du att komma billigare undan. Hur?

1) du använder ditt rot-avdrag för din badrumsrenovering och drar av 30% av arbetskostnaden.

2) du kontaktar flertalet företag runt hela staden för din badrumsrenovering. Att jämföra priser är en fördel du har av att bo i huvudstaden och här kommer du att märka att det handlar om ganska stora pengar. Ännu bättre är det förstås om du kan få rabatt.

3) du köper material på ett större byggvaruhus. Du kommer att kunna hitta fint material och högklassiga produkter på exempelvis Bauhaus till ett extremt bra pris. Besök några stycken och jämför priserna.

Frågor och svar om att anlita hisservice

16 feb 2019

Är du fastighetsägare? Regelbunden och högt kvalitativ hisservice kan löna sig rejält. Att tidigt upptäcka slitna komponenter och byta ut dem tidigt, gör att du aldrig – eller mycket sällan – har en hiss som krånglar. Det här leder till nöjdare hyresgäster, då många förlitar sig på att den fungerar. Det kan till exempel handla om familjer med barnvagn som bor högt upp, eller när någon ska flytta.

I större städer som Stockholm och Göteborg (i synnerhet Stockholm) har man många aktörer att välja mellan när man ska anlita hisservice. Som fastighetsägare kan man aldrig avsäga sig sitt totalansvar, men kan däremot göra ett avtal med serviceföretaget att de ansvarar inför fastighetsägaren att utföra hisservice i enlighet med riktlinjer och bestämmelser, samt att de utför en rad andra arbetsuppgifter som är kopplade till hissen. Då gäller det att man hittar ett företag som kan leva upp till det kravet – det är ju på fastighetsägarens ansvar att göra just det.

I den här texten svarar vi på en del vanliga frågor och svar, som kan dyka upp när hisservice skall anlitas.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

Som nämnt ovan har fastighetsägaren ett ansvar som inte slutar gälla för att en entreprenör sköter skötsel av hissen. Vanligt är att man avtalar med en entreprenör att ansvara inför fastighetsägaren med att till exempel göra följande:

  • Föra journal
  • Rapportera olyckstillbud och olyckor
  • Regelbunden hisservice i enlighet med gällande riktlinjer och bestämmelser
  • Kalla till årlig besiktning
  • Och en rad andra saker.

Men det är alltså fastighetsägaren som ansvarar för att hissen är säker att åka i, och att stänga av den om den inte är det. Att den även sköts på ett korrekt sätt är viktigt, enligt nya bestämmelser. Incidenter skall rapporteras till myndigheter.

Hur ska ett servicekontrakt se ut?

Servicekontraktet måste få ta tid att upprättas noggrant. Entreprenörens skyldigheter måste specificeras i detalj i kontraket. Det gäller då inte bara vad själva skötseln ska bestå av, utan även saker som information och hänsyn till hyresgästerna, som har krav på trygghet och tillgänglighet. Idag finns bestämmelser med tydliga krav på skötsel, kontroll, tillsyn och underhåll ska omfatta.

Vidare finns där också krav om kompetens, serviceinstruktioner samt hur rapportering och dokumentation skall fungera. Det som entreprenören åtar sig enligt kontrakt måste givetvis vara i enlighet med dessa bestämmelser.

Det är vanligt att man beställer en tjänst där entreprenören garanterar att hissen alltid skall fungera. Det här kostar naturligtvis lite mer för fastighetsägaren, men det kommer med tydliga fördelar. Besvär tas snabbt om hand och krångel blir sällsynt. Det här ger nöjdare hyresgäster och i längden därmed nöjdare fastighetsägare.

Hur hittar man en entreprenör?

Bor du i en större stad som Stockholm eller Göteborg har du många aktörer att välja mellan. Många av dem kan hittas enkelt genom en sökning på till exempel ”hisservice Stockholm”. Du kommer dock inte att hitta alla. Ett enkelt sätt är att tala med andra fastighetsägare och fråga vilka de anlitar. Om de vittnar om gott arbete, är sannolikheten att du också kommer att bli nöjd. Här är en firma som kan ta hand om din hiss på bästa sätt. 

Kurs för målare i ateljé – Södermalm

9 jan 2019

Är du en konstnärssjäl ellemålarer kanske längtar efter att bli en målare som kan få utlopp för sin kreativa ådra? I Stockholm finns flera kurser för de som är intresserade för måleri olika slag. En av dessa kurser är den kurs som genomförs på Södermalm.

Antal gånger

Kursen, som genomförs i en ateljé, är på 5 – 10 gånger. Därmed kan man även anpassa antalet gånger till hur mycket man är villig att betala för en kurs.   

Priset

På Kurser.se anges att priset är 4250 kr. Anser du det vara för dyrt brukar det finnas liknande kurser regelbundet. Kan du tänka dig åka till annan stadsdel än bara Södermalm ökar även utbudet. Prismässigt skiljer det sig mycket stort mellan de olika kurserna. Detsamma gäller innehållet.

Vad ingår i kursen?

Just denna kurs är väldigt fritt uppbyggd och vänder sig till kreativa målare, likväl som de som älskar design i olika former. Materialet är frivilligt och detsamma tekniken. Därmed kan man lika gärna måla något abstrakt som mycket konkret. Lika gärna färgstarkt och stort som litet och i gråskala. Målet är inte produktionen utan processen. Att hitta ro i målandet och kunna fokusera på sitt eget arbete helt och hållet.

Var?

Kursen genomförs i en ateljé på Södermalm. En ateljé som bjuder på en mycket kreativ miljö.

När?

Det är mycket flexibelt när kurserna genomförs. Som de skriver på hemsidan handlar det om kvällar, dagar, helger och vardagar. Det kan därmed vara en fördel att höra efter när kommande kurs kommer att vara för att se hur det passar med tiderna.

Målgrupp

Någon direkt målgrupp finns inte då kurserna helt individanpassas efter deltagarnas behov. Men självklart bör man ha ett intresse för konst och/eller måleri. En kursplan tas fram som är anpassad efter den individuella deltagarens behov. Visserligen träffas man tillsammans men det är ändå en egen resa inom konstuttrycket som sker.

Genom att man jobbar mycket på individnivå och hela tiden ser på de olika konstverket och jobbar vidare från dessa skapas en effektiv väg till en utveckling av måleriet.

Mer info: För mer info om kursen – besök Kurser.se. En websida som presenterar fristående kurser över hela landet. Genom att använda filtreringsfunktionen och sökfunktionen kan du lätt hitta de kurser som är av intresse. I detta fall användes sökningen ”Målare Södermalm” varpå kursen som beskrivs ovan hittades. Utbudet varierar däremot över tid.

Är du mera intresserad av måleri som yrke? Då kan vi tipsa om målaresödermalm.se.

 

Offerttjänster i praktiken

3 jan 2019

Att jämföra offerttjänster är snickareatt jämföra tjänster som möjliggör för dig att jämföra hantverkare. Låter det krångligt? Det behöver det inte vara.

Om du inte känner till fenomenet med offertsidor, så är det en tjänst dit du skickar in en uppdragsbeskrivning, varpå de skickar ut din förfrågan till anslutna firmor i närheten, som i sin tur skickar offerter till dig. Idag finns många olika företag som erbjuder just denna tjänst. Vissa har nischat sig att till exempel enbart erbjuda offerter inom VVS-jobb, elarbeten eller flyttjobb.

Kommer med flera fördelar

I teorin är det bra. Det gör det möjligt för konsumenter att enkelt se vilka priser de olika firmorna har. Något som annars kan vara svårt. Ska man köpa produkter, snarare än tjänster, kan man enkelt titta på hur priserna ser ut i olika butiker som har produkten i sitt sortiment. Så enkelt är det inte riktigt när man ska anlita hantverkartjänster.

Visserligen kan många firmor skriva ut sina timpriser, men som lekman är det svårt att avgöra hur lång tid ett arbete kan ta. Dessutom kan en del firmor bedöma att de kan göra jobbet snabbare än andra. Faktum är att det kan skilja ganska mycket mellan två olika firmor, som lämnar en offert på samma uppdragsbeskrivning.

I praktiken

Men hur blir det egentligen i praktiken? Svaret är att erfarenheter från olika kunder givetvis kan variera. Säg att du begär in offerter från snickare i Upplands Väsby. Medan du väntar på svar kanske du söker runt på nätet efter ”snickare i Upplands Väsby” och märker att det finns ganska många. Samtidigt får du kanske bara två offerter.

Det här beror givetvis på att inte alla är anslutna till dessa typer av tjänster. En del menar till och med att riktigt duktiga hantverkare redan har fullt upp med jobb, och att de inte behöver ansluta sig till dessa typer av tjänster, som är gratis för användaren, men som kostar lite för hantverkaren. Om du letar efter en snickare i Upplands Väsby skulle samma personer således anse att det är bäst att gå på referenser och fråga bland vänner, bekanta, släktingar och kollegor.

Men kanske är det inte så enkelt? Det finns gott om duktiga snickare, säkerligen även i Upplands Väsby, som är anslutna till dessa typer av tjänster. Dessutom kollar offerttjänsterna (dock i ganska liten mån) upp firmorna innan de tillåts ansluta sig. De kollar bland annat att firman har F-skatt. snickareupplandsväsby.nu är en firma som har goda betyg på internetsidor som informerar om olika hantverkare.

Ibland är det hantverkare, städfirmor och flyttfirmor som är nya i branschen som ansluter sig till dessa. De har helt enkelt inte hunnit bygga upp ett tillräckligt stort kundnät ännu och har därför stor nytta av dessa tjänster. Anlitar man en ny städfirma kan det vara särskilt måna om att få goda referenser och ett bra rykte, att de anstränger sig mycket för att göra ett bättre jobb än konkurrenterna.

Så höjer du värdet på huset

18 dec 2018

Om du funderar på att höja värdet på huset kan du gå till väga på olika sätt. Den som har ett obändigt behov av att renovera och som gillar livet som amatörhantverkare, kan passa på att arbeta med sitt hus, så länge orken ligger i. Vill man höja värdet på huset finns det absolut några säkra kort som definitivt höjer husvärdet, om du nu är ute efter det. Att renovera både kök och badrum i fina och hållbara material är två sådana alldeles säkra tips på hur du höjer statusen på din villa. Dessutom höjer du njutningsfaktorn i huset – och trivseln. Vill du göra mer, kan du alltid fundera på hur du värmer upp villan. Har du möjlighet att borra efter bergvärme, är det absolut bland det allra bästa som du kan göra. Då har du sänkt kostnaderna för uppvärmningen av villan för många år framöver.

Installera solpaneler på villataket

Om du dessutom vill göra hushållet självförsörjande på elektricitet, kan du montera soplaneler på villataket. Då har du sett till att din villa får all den slags el som du kommer att behöva för hushålletsb bruk. Det lönar sig verkligen just nu att installera denna typ av solpaneler. Då ser du till att bidra till ett miljövänligt och hållbart sätt att leva. Då utnyttjar du inte andra mindre miljövänliga energierna, utan blir självförsörjande på sätt som är miljövänligt och som är förnybart. Att utnyttja solens strålar som kan omvandlas till el, är det mest hållbara som du kan göra och är det sedan så att du vill sälja din villa, kommer köparna att slåss om din villa, då de vet att de kan komma att få "gratis" el. Det gör villorna mycket attraktiva.

Få bidrag från staten för montering av solpanelerna

Du vet väl att du kan ansöka om att få ett statligt bidrag för installeringen av solpaneler? För tillfället är det något oklart hur många som ska få bidrag, eller om hur den kommande regeringen kommer att ställa sig till montering av solpaneler, men bäst är det att ansöka om bidrag nu, medan det ännu går att ansöka om det och få det. Man kan ju inte få mer än nej. Oavsett om du får bidrag eller inte, är ju installationen av solpaneler något som ger dig och ditt hushåll enorma vinster för framtiden, oavsett statligt bidrag eller ej. Du vet att du gör mycket nytta för framtiden och ser till att fler ställer om till ett hållbart liv.

Husrenovering skapar ökad inkomst via uthyrning

21 nov 2018

husrenovering, takÄven om bostadsbristen är påtaglig över stora delar av landet så är den störst i Stockholm. Detta kan bland annat ses på de kraftigt ökade bostadspriserna över många år. Men även i allt fler flexibla bostadslösningar och renoveringar med syfte att öka sin egen inkomst.

Husrenovering kan behöva genomföras på grund av nya behov, vattenskador eller för att få en snyggare design. Men en orsak, som blivit vanligare, är att renoveringen sker för att öka sin egen inkomst. På grund av nya lagar kring uthyrning, stor efterfrågan på bostäder och tjänster som Airbnb har vägen till inkomst blivit tydligare.

För några år sedan höjdes maxtaket för hur mycket man kan tjäna på att hyra ut delar av sin bostad innan man behöver betala skatt. En regel som infördes just för att minska den tydliga bostadsbristen, bland annat i Stockholm. På detta sätt ville regeringen uppmana privatpersoner att hyra ut delar av sin bostad till personer i jakt på bostad.

Visserligen är bostadsbristen stor i flera storstäder men generellt är den extra stor just i Stockholm vilket bland annat kan ses på hur mycket man får betala per kvadratmeter boende. De som har ett boende kan på detta sätt även tjäna relativt stor summa per år.

En renovering som lönar sig

I och med att efterfrågan är hög, priserna kan hållas uppe, och en husrenovering innebär möjlighet till rotavdrag kan det alltså vara mycket lönsamt att göra denna investering. En familj som genomför en renovering av huset på 150 000 kr för att därigenom skapa en ”egen extra lägenhet” för uthyrning kan alltså räkna att få tillbaka pengarna relativt snabbt.

Kan de hyra ut detta extra rum för 5000 kr per månad innebär det en inkomst på 60 000 kr per år. Därmed har de fått tillbaka pengarna på under tre år. Därefter är den ren förtjänst. Även om ett lån tecknas och räntekostnad uppstår är avkastningen per år förhållandevis hög.

Husrenovering lönar sig i längden

Utöver denna inkomst kan man ofta räkna med att en husrenovering i Stockholm nästan alltid lönar sig längden. Detta genom att det ökar priset på bostaden. Med en ”het” bostadsmarknad kan nyrenoverade bostäder vara extra attraktiva.

Om 150 000 kr läggs på en husrenovering kanske man till och med kan räkna med att värdet ökar med ungefär samma nivå. På detta sätt är det en investering som direkt ger en positiv avkastning på ett par tusen kronor i månaden. husrenoveringstockholm.se/ är en byggfirma som med säker hand kan höja värdet på ditt hus. 

Hur bra är målarna i Sundbyberg på kundvård?

9 nov 2018

Bor du i Sundbyberg och funderar på att anlita en målare? Eller går du i tankarna om att starta en målerifirma i kommunen, och undrar om det finns lucka på marknaden att fylla? I princip alla hantverkaryrken innebär att man behöver vara någorlunda duktig på kundvård. Att ge ett bra bemötande, att utföra arbetet noggrant och att man inte är snål med eventuella rättelser kan vara avgörande för firmans fortlevnad. En mindre målerifirma lever på sitt rykte – och många entreprenörer är medvetna om hur mycket ett fåtal recensioner på internet kan påverka deras omsättning, vinst och därmed levnadsstandard.

I den här texten har vi tittat på nätet efter omdömen om målare i Sundbyberg. Eftersom syftet med texten är att undersöka, kommer vi inte nämna några firmanamn. Däremot kommer du att få en överblick om hur bra målarna i Sundbyberg är på att hantera sina kunder.

Observera att recensioner inte nödvändigtvis ger hela sanningen. Läs mer om detta längre ned i texten.

Första firman

Den första målaren i Sundbyberg vi tittar på har 13 recensioner lämnade om sig. Faktum är att inte en enda av dem har lämnat ett betyg som är lägre än det allra högsta. En kund rosar firman för deras flexibilitet under ett pågående arbete, och för goda rekommendationer på andra hantverkare. Vidare berömmer hon själva arbetet i sig, och säger att definitivt levde upp till hennes förväntningar.

En annan skriver att han har anlitat firman vid ett flertal tillfällen och blir ”supernöjd” varje gång. Han har anlitat målaren för spackling, målning av tak, lister och väggar. Han avslutar omdömet med att säga att målaren jobbar proffsigt, är snabb och dessutom är mycket trevlig.

13 omdömen – 5/5.

Andra firman

Den andra målaren i Sundbyberg vi tittar på har fått fyra omdömen totalt på den plattform vi besöker. Firman har varit aktivt i Stockholmsområdet i över två decennier, är medlem i SMS och innehar ett hängavtal.

När vi tittar på recensionerna är de något blandade. Två av de fyra recensenterna ger firman högsta betyg. Detta med kommentarer som ”bra arbete”, ”snabbt” och ”trevligt bemötande”. En annan har gett målaren 4 av 5 med kommentaren ”bra och snabba!”. En kund var dock inte särskilt nöjd, utan menar på att företaget är ”jätte oseriöst” och ger dem ett ”stort stort minus”.

4 omdömen – 4/5.

Tredje firman

Den tredje firman har enbart två omdömen att läsa, på den plattformen vi befinner oss på. Den ena kunden har gett dem 2 av 5, medan den andra har gett dem 1 av 5. Den som har gett lägst betyg menar på att företaget arbetar slarvigt och är allmänt otrevliga. Den som har gett 2 av 5 klagar på lång väntetid för offert, och att rester av färg fanns på golv och fönsterrutor när arbetet väl var gjort.

2 omdömen – 1,5/5.

 

Behöver inte ge hela sanningen

Recensioner kan ge en fingervisning om en målare, men det behöver inte säga allt. Speciellt försiktig bör man vara när underlaget är litet, och när kommentarerna är anonyma. Under sådana förutsättningar är det särskilt enkelt för en illvillig konkurrent att manipulera fram en skadlig bild för firman. Med ett stort underlag är det mindre sannolikt att så har skett. Märk väl att underlagen för ovan nämnda målare i Sundbyberg är litet.

Vilka kriterier ska man gå efter när man köper hus?

27 sep 2018

Vilka kriterier som man ska gå efter när man letar efter ett nytt hem eller en bostad, är ju ganska indivduellt. Beroende på hur stor famlij det är som ska bo i huset eller lägenheten, behöver man olika många rum.

Om man vill flytta, säg till Helsingborg, då finns det över 280 objekt att välja mellan (enligt hemnet.se) och över 600 hus, radhus och lägenheter i Stockholm och över 350 sådana objekt i Göteborg. I Malmö kan man välja över 200 objekt.

Då har vi räkant med alla slags storlekar på husen och lägenheterna. Allt från små ettor till stora hus med 8-9 rum och flera 100 kvadratmeter stora tomter är medräknade. Så vad är viktigt när man letar efter ett hus att flytta in i? Här går i igenom några viktiga kontroller som man måste göra innan man bestämmer sig för att köpa ett hus.

Göra en kontroller av huset

Som köpare har man stora skyldigheter att själv upptäcka om något är fel på huset som man är på väg att flytta in i. Man kan inte komma efteråt och säga att man inte visste saker och ting och vilja häva köpet efteråt. Som köpare har man skyldighet att göra nogranna kontroller innan man köper hus. Det förväntas av en köpare att själv upptäcka eventuella fel. Därför är det viktigt att man både gör omfattande radonkontroller och asbestkontroller. I synnerhet om man tänker sig köpa ett hus som är byggt innan 1980-talet bör man göra både asbest- och radonkontroller så att man vet att det inte finns något av de ämnena i byggmaterialet som huset är byggt av.

Miljövänlig el och uppvärmningskostnader

Det är allt viktigare för oss att se till att vi lever så miljövänligt vi bara kan. Därför är det viktigt att den el som förser huset är miljövänlig då det ofta är det sätt som man kan välja att leva miljövänligt på, förutom sluta med omfattande och framför allt långa resor med flyg. Att skaffa sig miljövänlig el är allt viktigare och här menar vi att bli självförsörjande elproducent är bland det viktigaste som vi kan välja att bli. När man väljer hus, bör man se över möjligheterna att kunna koppla in miljövänlig el. Som lekman bör man inte dra el själv utan måste anlita en elektriker som gör det åt en. Installerar man solceller får man dessutom ett statligt bidrag för solcellsinstallationen från staten. Läs mer om hur man kan anlita en elektriker i Helsingborg på: http://www.elektrikerhelsingborg.com.

Kan man bo i huset när golven slipas?

17 sep 2018

För den som bor i ett stort hus golvslipningså innebär det en ganska stor insats att slipa, behandla och ta hand om alla golven. Beroende på hur stor leverantören av golvslipning är så kan de ta hand om slipningen i ett helt hus på olika lång tid. Men en fråga som en och annan har funderat på är om det går att bo i huset samtidigt som golven slipas. Här går vi igenom hur man kan tänka om man bor i en tvåvåningsvilla i Bromma och ska slipa alla sina golv.

Slipa allt på en gång?

En första tanke kan vara att när man väl tar in hantverkare för en golvslipning så kan det vara skönt att få alla rummen gjorda på en gång. Ett problem som du snabbt inser är att även om du själv kan bo på hotell i ett par dagar eller en vecka så kan inte dina möbler göra det. Det stora problemet med att slipa golven är att alla möbler och mattor måste flyttas bort.

Bara under slipningen?

Det räcker dessutom inte med att de tas bort under själv slipningen, vilket är en kort del i processen. Möblerna måste vara bortplockade när golvet behandlas och när det torkar efteråt. För den som inte vill flytta ut hela sitt bohag så är det klokt att slipa en våning i taget.

Slipa övervåningen

Om du flyttar ner alla möblerna till nedre våningen så går det utan större problem att slipa alla golv på den övre våningen på en och samma gång. Kom bara ihåg att du inte kommer komma åt saker som ligger kvar när arbetet väl är igång. Ta med dig allt du behöver och lite till för att vara säker på att hantverkarna får ta den tid de behöver för att göra klart jobbet.

Slipa nedre våningen

En stor villa i två plan i Bromma ser oftast ut som villor i många andra orter. De har en huvudentré och eventuellt en extra sidoentré eller groventré på nedre planet. Inne i huset finns en trappa till övervåningen. Ytterst sällan finns det en väg utanför huset där man kan ta sig från det övre planet ner till markplan. Om du då sätter igång med en golvslipning på nedre plan så innebär det att hela övervåningen också blir obrukbar under den perioden.

Tips för den som vill slipa sina golv

För den som vill slipa golven i hela huset så kan det vara bra att dela upp huset i några delar. Även om det alltid är en ställtid och extra kostnad för att ta in hantverkare vid flera olika tillfällen så kan det löna sig jämfört med att inte kunna använda sitt hus. Om du dessutom behöver flytta ut alla möblerna och förvara dem utanför huset under en period så kommer det att kosta på. Det bästa tipset är att låta slipningen gå i omgångar och att budgetera för den extra kostnaden.

Här kan du läsa mer om en kompetent golvslipningsfirma. 

Så höjer du värdet på bostaden innan försäljning

28 aug 2018

Skulle det vara värt för dig att lägga ner några timmar om du visste att försäljningssumman skulle öka några procent på din bostad? Allt beror självklart på vad bostaden är värd. I Stockholm kan en liten etta säljas för flera miljoner medan det på mindre orter går att få en stor villa med tillhörande skog för samma summa. Det finns flera tips på vad man kan göra för att få ut ”lite extra” vid försäljning. 

Visningsstädning

Ett första intryck är otroligt viktigt – men även helhetskänslan. Det gäller därmed att kunna presentera sitt boende på allra bästa sätt. Om det är smutsigt i köket – var mer kan det finns smuts? För att inte riskera något väljer många att beställa en visningsstädning. En städning som inte bara gör det vardagsrent utan extra snyggt. 

Är det värt det?

En visningsstädning i Stockholm kostar någon tusenlapp – självklart beroende på hur stort man bor. Det är omöjligt att säga om det påverkar slutpriset eller inte. Samtidigt är det en ganska låg kostnad och städningen måste ju ändå göras av någon. 

Besiktning

Är det en villa som ska säljas bör man genomföra en förhandsbesiktning. Det innebär att auktoriserade besiktningsmän kommer till bostaden och kollar efter fuktskador m.m. Genom att det finns en besiktning kan de som vill köpa bostaden undvika att ”köpa grisen i säcken”. De bör visserligen göra en besiktning själva om de verkligen är intresserade men denna förbesiktning kan skapa trovärdighet och fler intressenter. 

Är det värt det? En villabesiktning kostar i Stockholm ca 10-15 000 kr. Det kan tyckas vara en stor summa men om bostaden är värd 3 miljoner handlar det om 0,3 %. 

Rensa och rensa mer

Ett rum som är belamrat med många saker upplevs ofta som trång och litet. Det spekulanterna vill se är istället gott om utrymme. Därmed är en rensning ett måste. Skapa luftiga utrymmen i hemmet men även i källaren, i förråden osv. De som kommer ska uppleva att här finns gott om plats och att det är lätt att få ordning och reda. Denna rensning kan kombineras med en visningsstädning då det handlar om att städa och rensa upp. Kanske beställa förrådsrensning och visningsstädning på en och samma gång. 

Är det värt det?

Ja, det kan man nog hävda. Detta ur flera perspektiv. Med öppnare ytor kommer bostaden upplevas luftigare och mer attraktiv. Dessutom får du mindre saker att flytta när väl flytten ska genomföras. Säljs saker av kan du till och med gå plus. 

Homestyling

Homestyling växte först fram i Stockholm men har sedan spritt sig över hela Sverige. Det innebär att kunniga inredningsexperter kommer hem till dig och möblerar om så att hemmet visar sin fulla potential. Det kan både försvinna och tillkomma möbler likväl som tavlor och annan inredning. 

Är det värt det?

Företag som erbjuder homestyling hävdar det. Men det är svårt att bevisa. Se på priset och fundera om det kan vara värt det utifrån vad din bostad är värd. Detta är lite av ”pricken över i:et”. Du måste städa (eller kan beställa visningsstädning) – Du måste rensa (om inte annat inför flytten) – Men måste hemmet stylas? Kanske.

← Äldre inlägg