5 frågor om överlåtelsebesiktning

När används överlåtelsebesiktning?

Överlåtelsebesiktning kallas även för husbesiktning och genomförs vid försäljning eller köp av fastighet. För privatpersoner handlar det främst om när bostäder ska byta ägare. Med andra ord sker en överlåtelsebesiktning innan bostaden överlåtes till nästa ägare.

Vad innebär besiktningen?

Du som köpare (oftast köparen) kontaktar ett besiktningsföretag som gör en grundläggande okulärbesiktning av bostaden. Besiktningsmannen kan exempelvis se efter tecken som tyder på mögel, fuktskada eller byggnadstekniska fel. I grunden handlar det om att hitta fel som kan påverka värdet på bostaden.

Vem ska utföra överlåtelsebesiktning?

Det finns ingen lag som anger vem som får utföra överlåtelsebesiktning. Därmed finns inget krav på utbildning, certifiering eller auktorisering. Ett problem med detta är att det finns företag som uppger att de erbjuder denna tjänst utan att de har någon dokumenterad erfarenhet. Ett problem som bland annat uppmärksammats i Stockholm. Som konsument bör man därför alltid kontrollera att företaget är ansluten och godkänd för SBR.

Varför bör överlåtelsebesiktning ske?

Framförallt är det köpare av bostäder som köper in denna besiktning. Detta för att inte köpet ska genomföras och sedan oväntade utgifter uppstår med stora renoveringar. Det är köparens ansvar att undersöka bostaden som köps. Det kallas för att man har undersökningsplikt. Skulle ett problem uppstå efter att köpet genomförts kan hela ansvaret läggas på köparen om problemet borde ha hittats vid en undersökning.

Vad innefattas inte av överlåtelsebesiktning?

Besiktning sker delvis av den mark där bostaden står. Om det däremot är mark som ”inte har ett omedelbart samband” kommer detta inte innefattas av besiktningen.

Så hittar du SBR-ingenjörer

Eftersom SBR blir en kvalitetsstämpel är det genomtänkt att gå via denna sida för att hitta SBR-ingenjörer till olika projekt. Detta kan se på undersidan ”Specialister”.

Under ”Område” anges att det handlar om en besiktning. Under ”Delområde” väljs överlåtelse vilket därmed visar att du söker en person som kan genomföra en överlåtelsebesiktning.

Under ”Specialitet” behöver inget anges. Detta anges enbart vid andra sökningar. Är det besiktning och överlåtelse finns ingen specialitet att välja. Däremot är sista valet kvar – att välja län. I detta exempel väljs Stockholm.

Kom ihåg att klicka i ”Utför uppdrag för privatperson” om du vill ha hjälp som privatperson. Det finns ett par företag som enbart utför arbeten mot företag.

Om sökning genomfördes mot Stockholm och mot privatpersoner visas över 30 olika företag. Varje träff visar namnet på besiktningsmannen samt vilket företag som personen jobbar på. Genom att klicka på namnet presenteras yrkesspecialitet, adress, mailadress och andra uppgifter.

svenskfastighetsbesiktning.se/ har alla de kompetenser som krävs för att en överlåtelsebesiktning ska utföras på ett korrekt sätt. 

6 May 2019