Asbestsanering i Västerås med säkerhet

Om du tänker reparera ett äldre hus, måste du kontrollera om du har asbest någonstans i byggnaden. Anlita ett certifierat företag för asbestsanering i Västerås.

Du äger ett hus som är byggt i början av 1960-talet. Din familj och du har bott i huset länge, men nu är det dags att göra en omfattande renovering och en tillbyggnad. En del av fasaden måste rivas, men du misstänker att det kan finnas byggdelar som innehåller miljöfarlig asbest.

För att sanera ett hus som innehåller asbest finns stränga regler. Du kan behöva tillstånd från miljömyndighet, och dessutom måste du anlita ett certifierat företag. Ett sådant företag använder en noga utprovad arbetsmetod. Arbetet med sanering kräver särskilda masker och skyddskläder för den som utför arbetet. Ett område runt ditt hus måste spärras av. Säkerhets- och luftslussar måste upprättas för att inte farligt damm ska spridas till luften.

Asbestsanering i äldre hus

Material som innehåller asbest kan finnas på många ställen. Fasader och tak med asbestplattor är lätta att identifiera. I VVS-utrustning kan asbest förekomma i exempelvis rörledningar, värmepannor och ventilationssystem. Utan att du tänkt på det kan du ha asbest i fönsterkarmar, men även i fönsterkitt. Äldre golvplattor och golvmattor innehåller ibland asbest.

Om du anlitar ett expertföretag för asbestsanering, kommer de först att göra en inspektion i huset. De fastställer om det finns asbest och var det förekommer. Vid ett renoveringsarbete kommer asbestdamm att frigöras, om du skulle såga eller slipa i någon detalj som innehåller asbest. Därför måste du anlita ett certifierat företag vid asbestsanering.

26 Sep 2022