Boka in en radonmätning i ditt hus

Oavsett vart i Sverige du bor så kan det finnas en risk att ditt hus har för höga halter av radon och överstiger den rekommenderade värdet om 200 BQ/meter3. Detta speciellt om ditt hus ligger i ett tidigare drabbat område eller om det är byggt av blåbetong – är det fallet så bör du nästan per omgående säkerställa att ditt hus inte är drabbat.

Varför? Jo, av den anledningen att det inte är hälsosamt att bo i ett hus med för höga halter av radon och att just detta ämne – näst efter cigaretter och tobaksrök – är den vanligaste orsaken till lungcancer. Märk väl här; det handlar inte om något aggressivt händelseförlopp och det handlar om flertalet år innan du löper risk att drabbas – vi ska inte skrämmas för mycket.

Men; att det finns en risk är illa nog och då denna risk dessutom är ganska stor sett till hur många hus i Sverige som uppskattas ha för höga halter av radon i sig så bör frågan ats på allvar. Några siffror som bevis på detta: I Sverige räknas 400.000 hus har för höga radonhalter inomhus, av dessa har man hittills lyckats upptäcka och lokalisera 40.000 och arbetet med att åtgärda dessa har sträckt sig till 25.000 stycken.

Kort sagt och baserat på dessa siffror samt riskerna: boka in en radonmätning i ditt hus. En radonmätning kostar inte så mycket att göra och den kräver ingenting av dig som husägare – allt du behöver göra är att stå ut med att ha några mindre dosor (mätredskapen) placerade på valda platser och detta under en tid om minst två månader.Kort sagt; för en billig kostnad och för minimal ansträngning kan du göra ditt hus tryggare och därför rekommenderas en radonmätning.

En radonmätning tar tid att genomföra

Det viktiga är tiden för en radonmätning; för att få ett så exakt resultat som möjligt så är de två månader vi nämnde ovan nödvändiga och dessa ska dessutom ske under den så kallade eldningssäsongen – mellan 1.a oktober och den 30:e april. Det går att göra en snabbare radonmätning och det är möjligt att – vid exempelvis husköp – snabba på processen.

Här får man dock räkna med ett sämre resultat som mer ska fungera som en indikator än som en absolut sanning kring hur höga halter av radon som verkligen finns. Dessa kan nämligen förändras med kort varsel och påverkas i allra högsta grad av rådande väder och vilken årstid en radonmätning äger rum. Därför är således längden viktig.

25 Apr 2016