Brandlarm - av största vikt för bostaden i Stockholm

Om det startar en brand i din bostad i Stockholm kan ett brandlarm vara helt avgörande för att brandkåren ska kunna komma i tid. Skaffa ett redan idag!

En brand i bostaden hör till det värsta som en vanlig svensk kan råka ut för idag. Tänk dig själv att du får ett samtal från en granne när du och din familj är bortresta. Huset hemma i Stockholm står i ljusan låga. Brandkåren är på plats, men de fick larmet alltför sent. Det går inte att rädda någonting.

Det enda du kan göra då är att fråga dig själv om det var bra eller dåligt att du inte var hemma när det hände. Dåligt, eftersom du varken hade chansen att larma brandkåren eller att rädda några av dina tillhörigheter. Bra, eftersom varken du eller din familj utsattes för fara.

Brandlarm i nya bostaden

Fast det finns förstås en fråga till som du borde ställa dig själv. En fråga vars svar hade kunnat kunnat förändra hela situationen: borde jag ha installerat brandlarm? Så här i efterhand är ”ja” det enda vettiga svaret på den frågan. Med ett brandlarm kopplat till larmcentral hade brandkåren kunnat vara på plats i tid för att rädda det mesta.

Nu börjar allt det tunga arbetet med att bolla ersättning med försäkringsbolaget, att börja planera för en ny bostad och att skaffa alla prylar som behövs för ett vardagsliv hemma. Sist men inte minst, att kontakta en firma som kan erbjuda brandlarm i Stockholm.

23 Aug 2022