Brandtätning skapar säkra byggnader

Vid nybyggnationer ställs höga krav på brandsäkerhet både när det gäller material, dörrar och fönster men det behövs också brandtätning för att bli komplett.

Moderna byggnader har hög brandsäkerhet och man är mycket noga med att välja rätt material och se till att eld inte kan sprida sig okontrollerat. Den största risken vid en eldsvåda är röken eftersom den har en förmåga att ta sig in genom glipor och hål i väggar eller installationer. Därför är det viktigt med fungerande brandtätning.

Byggnader brukar delas in i brandceller vilket är områden som ska kunna stå emot brand under exempelvis 30, 90 eller 120 minuter. Brandceller är till för att man ska kunna begränsa elden till ett visst eller vissa rum för att underlätta släckningen. Även om en byggnad har hög brandsäkerhet när den byggs behöver man regelbundet kontrollera att brandskyddet fungerar och att brandcellerna är intakta.

Brandtätning utförs med flexibel brandtätningsmassa

För att hindra giftig brandgas och brandrök att leta sig ut i en byggnad krävs det att alla glipor, sprickor och hål i väggar, tak och golv är tätade. Otätheten kan komma från att man installerat en ny ventilationsanläggning, byggt om eller dragit nya kablar i fastigheten.

Företag som arbetar med brandsäkerhet inspekterar därför alla kritiska ställen i en byggnad och kan med hjälp av en flexibel brandtätningsmassa göra den säker igen. Behöver du hjälp att se över brandsäkerheten är det enkelt att kontakta företaget och få tid för inspektion och eventuell åtgärd. Det är en åtgärd som kan löna sig. Du hittar mer information om brandtätning på denna hemsida: www.brandtätning.net

18 Apr 2022