Brister i nya bostaden? Ta hjälp av en jurist!

I dagens blomstrande bostadsmarknad, med ständigt stigande priser, är det lätt att man som köpare kan bli osäker på vilka krav man har rätt att ställa på den nya bostaden samt vilka rättigheter och skyldigheter man har. Det kan röra allt från energideklaration och dolda fel till kontraktsupprättande och överlämningstider.

 

Vad gör man om den nya bostaden har uppenbara brister?

Om du upptäcker brister och fel i din nya bostad är det viktigt att du dokumenterar och anmäler dessa så snart som möjligt. Fotografera gärna och lämna in en redogörelse till säljaren eller till mäklarfirman. Det kan i detta läget även vara bra att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att ta reda på vad du har rätt till samt hur du ska göra för att få rätt ersättning.

Vanliga brister

När det kommer till försäljning finns det en rad vanliga brister som det ofta inkommer klagomål på. Det kan handla om mindre, enklare fel såsom brister i flyttstädningen, miss i nyckelöverlämning, kvarlämnade möbler och lampor etc. Men det kan även röra sig om större brister. En av de vanligaste anmälningarna som kommer in gäller att säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande boytan. Detta kan vara svårt att upptäcka men om du anlitar en firma för areamätning hjälper de dig lätt med mätningen.

Andra vanliga brister i den nya bostaden kan vara dolda fuktskador bakom tapet och kakel, vitvaror som inte fungerar och måste bytas, problem med elen, fönster och dörrar som inte går att öppna/stänga osv.

Anlita en kunnig jurist

Oavsett vilka brister det gäller är det viktigt att du som köpare är snabb att dokumentera dem och anmäla dem till säljaren. Försäkra dig dock först om att säljaren inte angett bristerna innan försäljningen då detta gör att du inte har någon rätt till ersättning. För att klara detta på bästa sätt rekommenderar vi att du tar kontakt med en juristfirma som kan hjälpa dig med allt som behövs för att du ska få din rättmätiga ersättning.

31 Aug 2016