En OVK-besiktning i Stockholm kontrollerar luften

Det är en självklarhet att alla ska ha tillgång till bra luft. Vare sig man är ute eller inomhus. Bor man i lägenhet är det ägaren som ser till att allt funkar, med en OVK-besiktning i Stockholm.

Om man inte har tillgång till bra luft kan det leda till att man mår dåligt. Huvudvärk som ständigt påminner en, torra ögon, trötthet, och trots att man har sovit, hade man kunnat sova en hel natt till. Detta är bara några av de sakerna man kan få när man har dåligt med luft i sitt hem. En enkel lösning är ju att öppna ett fönster, men hur enkelt och hur bra är det under vintertid? Få in luft mot att det istället blir en kyl i lägenheten. Om luften börjar bli dålig för snabbt, då är det bättre att göra en OVK-besiktning i Stockholm. Då besiktigar man ventilerna och ser om något behöver åtgärdas.

Proffsen sköter OVK-besiktning

Inte vem som helst kan göra en OVK-besiktning. Det behöver vara utbildade och kunniga människor som gör det. Som tur är finns det de som arbetar med det. De går igenom och gör en noggrann kontroll av ventilerna och systemet. Hittar man några brister får du det i en journal som du kan skriva ned. Om allt går igenom får man ofta en lapp att den genomgått och blivit godkänd en OVK-besiktning. Man bör även kolla upp hur ofta dessa måste göras, men på de flesta ställen är det vart tredje år.

25 Oct 2021