En säkerhetsdörr med rätt lås - Det första steget

För att hålla tjuven borta är det av yttersta vikt att ha en säkerhetsdörr, men det är inte allt. Låset på dörren spelar en lika stor roll. För att verkligen göra det svårt för tjuven att ta sig in bör låset bytas med jämna mellanrum. Inte bara ytterdörren är viktig att säkra, utan det är också klokt att se över andra möjliga ingångar till huset, såsom fönster och garageingång.

För att verkligen försvåra för tjuven och för att hemförsäkringen ska vara giltig krävs ett kvalitetslås på ytterdörren. Försäkringsbolagen kräver vanligtvis att låset har en klass tre certifiering. Det finns sju- och niotillhållarlås med denna certifiering, och båda typerna måste öppnas med nyckel även från insidan. Detta gör det betydligt svårare för en tjuv att smita ut genom dörren med sitt stöldgods, särskilt om denne har tagit sig in genom ett fönster.

Glöm inte att byta lås när du flyttar in

Ett annat säkert val är tvåfunktionslåset med hög säkerhetsklass. Detta lås kan öppnas med ett vred från insidan, om dörren också har låsts med vredet. Om dörren har låsts med nyckel krävs det dock att låset öppnas med nyckel även från insidan.

Att inte glömma bort att sätta lås på fönster och altandörr med hjälp av en låssmed i Malmö är också av stor betydelse, eftersom det ofta är där tjuven tar sig in. Detta gäller även för garage- eller grovingången, som också måste ha ett säkert lås. Kom dock ihåg att lås slits över tid och bör bytas ut ungefär vart femtonde år. En bra vana är att byta låsen när du flyttar in i en ny bostad, då det finns risk att okända kopior av nycklar är i omlopp.

Överväg smarta lås för extra säkerhet

För den som vill ta säkerheten ännu ett steg längre kan det vara värt att överväga smarta lås. Dessa moderna lås kan styras via mobiltelefonen och ger möjlighet till ökad kontroll över säkerheten i hemmet. Med smarta lås kan du bland annat ge tillfälliga nyckelbehörigheter till hantverkare eller leveranser, och du kan även få notifikationer om låset öppnas när du inte är hemma.

För att göra det ännu mindre attraktivt för tjuven att närma sig ditt hem kan du överväga att installera belysning utomhus. Tjuvar undviker gärna att synas, och genom att ha bra belysning vid entrén och runt huset minskar du risken för inbrott. Övervakningskameror är också effektiva verktyg för att förhindra brott och identifiera eventuella tjuvar. Genom att synligt placera kameror vid strategiska platser runt huset skickar du en tydlig signal till potentiella tjuvar att ditt hem är väl skyddat.

23 Aug 2023