Få en bostadsrättsförening att fungera

En av nycklarna i om man trivs eller inte i sin bostadsrättsförening handlar om hur den dagliga skötseln ser ut. Det vi menar med detta är att saker som man inte tänker på ska skötas om och om de inte gör det – ja, då blir det direkt synligt och ett problem. Här kan det handla om en enkel sak som trappstädning som man i de flesta bostadsrättsföreningar lejer ut till en lämplig städfirma. Skulle inte denna städfirma visa sig hålla måttet så kommer det att synas smuts, skräp och annat i trapphuset – något som i sin tur riskerar att gå ut över hur grannarna beter sig mot varandra. Sköts däremot denna trappstädning korrekt – ja då tänker man heller inte på den då det, helt enkelt, inte finns något att irritera sig på.

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening så har man här ett ansvar och detta arbete sker främst i det tysta. Det är du som ska välja denna städfirma och det är du som ska se till att allt från snöröjning, sophämtning och olika reparationer sker löpande och utan friktion. Här får man alltså sin största belöning i form av tystnad och om det inte hörs några klagomål från medlemmarna – ja, då vet man också att man gjort ett bra jobb. Hur ska man då göra för att välja rätt sorts företag för fastighetsförvaltning och finns det några hemligheter eller tips som man kan använda sig av?

Ja, här handlar det ofta om att man använder sig av referenser från andra bostadsrättsföreningar. Man måste alltså för att få tag på ett korrekt och bra företag inom fastighetsservice vara beredd att lyfta sin telefon och ringa andra föreningar för att se hur de upplever det företag de anlitat för sin fastighetsservice.

Du gör jobbet i det tysta

Dessutom – och detta är det svåra – man måste även vara försiktig med pengarna också. Generellt sett så har man inte något gigantisk budget att arbeta med inom en bostadsrättsförening och detta ställer ju onekligen till det lite; man kan alltså inte lägga hur mycket pengar som helst på fastighetsservice och alternativet man kan ha här är att man låter medlemmarna sköta delar av denna på egen hand.

Det finns exempel på hur bostadsrättsföreningar – istället för att anlita ett företag för fastighetsservice – istället låter medlemmar sköta om exempelvis plantering och trädgårdsvård. Faran med detta är dock att arbetet inte blir utfört på ett bra sätt och att det kan vara svårt att hitta intressenter som vill ta på sig jobbet. Fastighetsservice och trappstädning är alltså – i de flesta fall – något som man måste ta extern hjälp för och att hitta något lämpligt företag är verkligen inte det lättaste.

Om man gör det så gäller det också att man verkligen håller fast vi detta även i framtiden. Som vi sa; tecken på att du hittat rätt företag är att det är tyst bland medlemmarna och att det inte hörs några klagomål. Räkna som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening inte med beröm och glada tillrop. Tystnaden är din belöning.

13 Mar 2020