Fel i hus både säljarens och köparens ansvar

Du som ska sälja ditt hus har ansvar för att informera om eventuella fel i huset. Köparen har rätt att veta i vilket skick huset är men också i vilket skick marken som hör till är. Ansvaret täcker allt från huvudbyggnader på tomten/marken, eventuella tillbyggnader och installationer som gjorts i hus och i marken som du ska sälja. Allt från boendehuset, till garaget och elen i friggeboden.

Om du som säljare vet med dig, att något av det som köparen är beredd att köpa är i dåligt skick, måste du berätta det. Fel som är svåra att upptäcka, till exempel en dålig installation av just el eller kanske en illa utförd dränering av husgrunden, kan anses vara ett dolt fel som säljaren ska ta ansvar för.

Som säljare har du ansvar för så kallade dolda fel i tio år efter att köparen flyttat in. Det gäller både om du säljer ett bostadshus eller ett fritidsboende.

Du som säljer har alltså en plikt att upplysa om fel som är svåra att upptäcka. Om du skulle hålla tyst om fel på huset, som köparen sen upptäcker, kan du och köparen naturligtvis hamna i en konflikt. Den här typen av tvister kan gå till domstol och om domstolen anser att du har brustit i din upplysningsplikt kan du bli skyldig att ersätta köparen för de dolda felen och de konsekvenser de har lett till.

Men genom att berätta om alla de eventuella brister och fel du känner till i samband med försäljningen så har du gjort din plikt. Har du upplyst om att saker i huset, i marken och byggnader som hör till marken, kan vara i risigt skick så har du gjort det du kan och då har köparen kunnat göra affären med öppna ögon.

Köparens ansvar att undersöka

Du som däremot står på andra sidan, du som är köpare av ett hus har å andra sidan ett eget ansvar att försöka ta reda på i vilket skick huset är innan du köper det. Du har alltså undersökningsplikt. Det gäller huset, marken, byggnader på marken/tomten och installationer som till exempel ventilation, el, vatten och annat  som hör till.

Det är vanligt att köpare anlitar en besiktningsman för att kunna göra en tillräckligt bra undersökning innan ett köp. Besiktningsmannens utlåtande kan ses som en garanti för att du som köpare gjort allt du har kunnat för att ta reda på i vilket skick huset är innan köpet.

Du kan läsa mer om vad som gäller kring dolda fel här: http://www.doldafelhus.se/.

20 May 2016