Frågor och svar om att anlita hisservice

Är du fastighetsägare? Regelbunden och högt kvalitativ hisservice kan löna sig rejält. Att tidigt upptäcka slitna komponenter och byta ut dem tidigt, gör att du aldrig – eller mycket sällan – har en hiss som krånglar. Det här leder till nöjdare hyresgäster, då många förlitar sig på att den fungerar. Det kan till exempel handla om familjer med barnvagn som bor högt upp, eller när någon ska flytta.

I större städer som Stockholm och Göteborg (i synnerhet Stockholm) har man många aktörer att välja mellan när man ska anlita hisservice. Som fastighetsägare kan man aldrig avsäga sig sitt totalansvar, men kan däremot göra ett avtal med serviceföretaget att de ansvarar inför fastighetsägaren att utföra hisservice i enlighet med riktlinjer och bestämmelser, samt att de utför en rad andra arbetsuppgifter som är kopplade till hissen. Då gäller det att man hittar ett företag som kan leva upp till det kravet – det är ju på fastighetsägarens ansvar att göra just det.

I den här texten svarar vi på en del vanliga frågor och svar, som kan dyka upp när hisservice skall anlitas.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

Som nämnt ovan har fastighetsägaren ett ansvar som inte slutar gälla för att en entreprenör sköter skötsel av hissen. Vanligt är att man avtalar med en entreprenör att ansvara inför fastighetsägaren med att till exempel göra följande:

  • Föra journal
  • Rapportera olyckstillbud och olyckor
  • Regelbunden hisservice i enlighet med gällande riktlinjer och bestämmelser
  • Kalla till årlig besiktning
  • Och en rad andra saker.

Men det är alltså fastighetsägaren som ansvarar för att hissen är säker att åka i, och att stänga av den om den inte är det. Att den även sköts på ett korrekt sätt är viktigt, enligt nya bestämmelser. Incidenter skall rapporteras till myndigheter.

Hur ska ett servicekontrakt se ut?

Servicekontraktet måste få ta tid att upprättas noggrant. Entreprenörens skyldigheter måste specificeras i detalj i kontraket. Det gäller då inte bara vad själva skötseln ska bestå av, utan även saker som information och hänsyn till hyresgästerna, som har krav på trygghet och tillgänglighet. Idag finns bestämmelser med tydliga krav på skötsel, kontroll, tillsyn och underhåll ska omfatta.

Vidare finns där också krav om kompetens, serviceinstruktioner samt hur rapportering och dokumentation skall fungera. Det som entreprenören åtar sig enligt kontrakt måste givetvis vara i enlighet med dessa bestämmelser.

Det är vanligt att man beställer en tjänst där entreprenören garanterar att hissen alltid skall fungera. Det här kostar naturligtvis lite mer för fastighetsägaren, men det kommer med tydliga fördelar. Besvär tas snabbt om hand och krångel blir sällsynt. Det här ger nöjdare hyresgäster och i längden därmed nöjdare fastighetsägare.

Hur hittar man en entreprenör?

Bor du i en större stad som Stockholm eller Göteborg har du många aktörer att välja mellan. Många av dem kan hittas enkelt genom en sökning på till exempel ”hisservice Stockholm”. Du kommer dock inte att hitta alla. Ett enkelt sätt är att tala med andra fastighetsägare och fråga vilka de anlitar. Om de vittnar om gott arbete, är sannolikheten att du också kommer att bli nöjd. Här är en firma som kan ta hand om din hiss på bästa sätt. 

16 Feb 2019