Gör en riskanalys för trygg sprängning

Sprängning är ett kraftfullt arbete och kan orsaka stora och kostsamma skador om den går fel. Därför är det nödvändigt med en professionellt utförd riskanalys.

När man byggde hus för länge sedan anpassade man byggnaden efter mark och omgivning. Fanns där berg valde man att låta huset vila på berget och murade källaren för att få husgrunden att vila stadigt och plant på marken. I samband med att dynamiten gjorde sitt intåg på 1700–talet kom möjligheten att spränga bort berg som låg i vägen för vägar och byggnader.

I modern tid bygger man där man vill och kan därför bygga hus, tunnlar och vägar oavsett om där finns berg. Men arbete med sprängning är inte helt riskfritt. Stora krafter släpps lös och kan orsaka sättningar och vibrationer som kan skada kringliggande byggnader. För att undvika skador gör man därför alltid en professionell riskanalys före sprängning.

Ansvarsfull riskanalys före sprängning lönar sig

När du anlitar ett professionellt företag för riskanalys vid sprängning vet du att det blir omsorgsfullt gjort och att du kan lita på de rekommendationer du får. Riskanalysen ger dig råd om de besiktningar och mätningar som behöver göras, vilka restriktioner och gränsvärden som gäller och hur närboende eller närliggande verksamheter ska informeras.

Det blir en god investering att göra en riskanalys vid sprängning enligt svensk standard eftersom du förebygger skador och skadetvister som annars kan uppstå. När du kontaktar ett erfaret konsultföretag med verksamheten i hela Sverige får du snabbt och effektivt de besked du behöver för att sätta igång med arbetet.

16 Aug 2022