Installera värmepumpar i Stockholm

Du som vill minska dina uppvärmningskostnader för din bostad bör kontakta en leverantör av värmepumpar i Stockholm. En luftvärmepump är en utmärkt energilösning.

Du har märkt att kostnaderna för fjärrvärme eller direktel har ökat kvartal efter kvartal. Det verkar som att den här trenden kommer att fortsätta. Dessutom är du medveten om miljöfrågor och vill göra din del för att rädda klimatet genom att satsa på grön energi. Visst kan fjärrvärme och direktel i sig vara miljövänligt, men det innebär onödig slöseri med dina pengar och samhällets energiresurser.

En luftvärmepump tar tillvara på den energi som finns i utomhusluften. Den fungerar även vid relativt låga temperaturer. Värmepumpen drivs med el, men för varje kilowattimme du köper kan pumpen producera tre kilowattimmar eller mer. Med andra ord minskar de rörliga energikostnaderna med cirka sjuttio procent. Efter några år har investeringen i värmepumpen betalat sig själv.

Värmepumpar i Stockholm för uppvärmning

Med en luftvärmepump kan du värma upp inomhusluften direkt eller genom ett vattenburet system. Du kan till och med ha både golvvärme och radiatorer samtidigt, men i så fall behöver du shuntar som reglerar framledningstemperaturen. Fördelen med värmepump och golvvärme är att värmen fördelas jämnt över hela golvytan. Luftvärmepumpen ger därmed både komfort och lägre uppvärmningskostnader.

Kontakta ett företag med expertis inom energi om du ska installera värmepump i Stockholm. Du kommer att få hjälp med att göra en investeringskalkyl. Tillsammans kan ni utreda om värmepumpen kan täcka ditt energibehov under hela året. För riktigt kalla dagar kan du komplettera systemet med en elpatron. Om du har ett vattenburet system kan du välja en luft-vattenvärmepump. Annars väljer du en luft-luftvärmepump.

1 Jul 2023