Magasinering fyller en funktion

Eftersom bostadsmarknaden i Stockholm är att anse som extrem sett till inflyttning/befintliga bostäder så krävs det krafttag och många nybyggnationer. Enligt en prognos från Boverket så behöver man innan 2020 bygga närmare 400.000 nya bostäder i Stockholm. En utmaning, för att uttrycka det diplomatiskt. Sättet man bygger på – och nästan alltid har byggt på – i Stockholm är också intressant i sammanhanget.

Den genomsnittlige stockholmaren bor i en lägenhet snarare än i ett hus och har således mindre yta att röra sig med. Något som gör att en tjänst kommit att spela en stor funktion i staden – nämligen magasinering. Lätt att förklara; har man en begränsad yta i själva bostaden och där man kanske har ett extra utrymme i form av ett mindre förråd så måste man hyra ett externt utrymme någon annanstans – åtminstone om man vill ha kvar sina saker, föremål och möbler i framtiden.

Ett typiskt scenario som ligger nära till hands för att förklara behovet av magasinering är när två stycken personer flyttar ihop och således får ett överskott av saker. Där har många stor nytta av att kunna hyra ett utrymme någon annanstans.

Vidare kan vi peka på ett anant område där magasinering visat sig vara särskilt gångbart; nämligen för de som tvingas leva i kappsäck och som hyr i andra- och tredjehand. De kommer från en annan stad, de har massor av möbler – men de har ännu inte fått in hela sin fot igenom den täta springan till bostadsmarknaden och en egen ”riktig” bostad. Magasinering ger en trygghet för en sådan person.

En prisvärd tjänst med många fördelar

Ser man till de mer seriösa aktörerna inom magasineringsbranschen i Stockholm så är det påfallande många av dem som de facto erbjuder lösningar med väldigt många fördelar. Till väldigt rimliga priser också – det handlar inte om ocker och att man försöker sko sig på folks olycka (i att exempelvis sakna egen bostad). Det rimliga priset – och det som inkluderas i detta - gör att vi kan rekommendera tjänsten till den som har ett överskott av saker och ett underskott av utrymme. Vad brukar då ingå och vilka fördelar finns det utöver priset? Här är några som vi på rak arm kan peka på.

  • Säker förvaring. De flesta magasin övervakas både digitalt – med hjälp av kameror – och rent fysiskt – av vaktbolag. Dessutom så får varje förrådsägare en egen nyckel samt en pinkod som gör att säkerheten ytterligare stärks.
  • God förvaring: Lokalerna och förråden däri är uppvärmda, isolerade och klarar kalla vintrar likväl som heta sommardagar. Man behöver inte vara orolig för att saker tar skada eller går sönder.
  • Säker packning: Många erbjuder kunderna att själva sköta sin packning och där man bistår med skyddsdetaljer såsom exempelvis bubbelplast och stabila kartonger. Vill man som kund slippa packa så finns det ofta en packmästare på plats som kan hjälpa till att få allting på plats och som har god kunskap kring hur man maximerar ett utrymme.
  • Skräddarsydd lösning. Ett större förråd går att hyra och likväl så kan man hyra ett mindre sådant. Detsamma gäller om man har något lite mer speciellt som behöver förvaras och som behöver särskilda lösningar. Företagen har vana av det mesta och exempelvis en vinkällare och förvaring av en sådan är inget problem.

Magasinering även för företag

Ser man till hur många företag som finns i Stockholm och till flexibiliteten hos dessa så förstår man att magasinering även fyller en stor funktion där. Företag byter lokaler, från större till mindre – från mindre till större och man har sällan något utrymme till hands för att ställa undan dokumentation, möbler, pärmar och annat.

Här kan man – på samma sätt som privatpersoner – dra nytta av att hyra ett billigt, säkert och tryggt externt utrymme där allting finns den dag man behöver det. Exempelvis vid en flytt till en större lokal.

Läs mer om magasinering: https://www.magasineringstockholm.net.

25 Mar 2019