Med fastighetsautomation sänker ni energikostnaderna

Med fastighetsautomation kan man enkelt styra och kontrollera värme, belysning, hissar och ventilation i en fastighet. Här kommer några användbara tips.

Det ställs höga krav på inomhusklimatet i större byggnader som kontor, sjukhus och flerfamiljshus. Men även belysning, hissar, automatiska dörrar och passersystem måste fungera felfritt. Med hjälp av fastighetsautomation och särskilda datorprogram som är anpassade efter fastigheten får man kontroll och kan lätt övervaka och styra samtliga komponenter på distans via dator.

Tack vare att fatighetsautomationen binder samman de fastighetstekniska installationerna blir det enklare att förvalta fastigheten på ett bra sätt. Framför allt blir det möjligt att effektivt kontrollera och påverka fastighetens el- och värmekostnader. Detta eftersom man kontinuerligt och i realtid kan övervaka konsumtionen av värme. Men systemet kan även larma när exempelvis hissar går sönder.

Fastighetsautomation ska helst integreras redan på ritstadiet

Fastighetsautomation ska helst planeras in redan på ritstadiet, innan byggnaden är uppförd. Men det går även att integrera fastighetsautomation i äldre byggnader med gott resultat. Är man intresserad av att integrera fastighetsautomation i sin byggnad ska man ta hjälp av en expert, exempelvis lenteautomation.se. Då gör denna en noggrann utredning med tillhörande analys för att ta reda på vilka olika system och lösningar som passar fastigheten bäst.

Fokus ligger på att koppla samman värme, kyla, ventilation och el. När systemet väl är på plats får man hjälp att optimera det, men också undervisning i hur det ska skötas. Fastighetsautomation innebär en större investering, men samtidigt bidrar programmet till energieffektivisering och sänkta driftskostnader.

26 Sep 2023