När er BRF vill nytt stammar

Är det dags för er BRF att byta ut stammarna i fastigheten. Innan man bestämmer sig för ett så pass stort ingrepp, kan man alltid pröva med att spola rören med hett vatten, med högtrycksspolning eller kontrollera stammarn riktigt noggrant. För att kunna göra detta, alltså kontrollen bör  man ta dit ett VVS-företag som går in ed en kamera som tar bilder och filmer från rören. Först efter det kan man sedan fatta beslut om stambyte eller ej.

Om det sedan visar sig att problemen inte försvinner med en rörspoling med hett vatten eller med en relining, så bör man byta ut stammarna. Som alla förstår är det en mycket stor operation och det krävs att man river ut hela golv och väggar där stammarna sitter. Dessutom gräver man upp dem även utanför fastigheten, där de är ansluter till det kommunala vattensystemet.

Man renovera badrum och kök samtidigt

När man genomför ett stambyte, och river upp golv och väggar måste man samtidigt byta ut kaklet, klinkern och inredningen. Därmed får man på köpet en riktig badrums- och köksrenovering. Det är inte så tokigt, då ett stambyte som genomförs kanske med 20-30 års mellanrum, också brukar föranleda en renovering av kök och badrum med samma intervaller. På det sättet ser styrelsen till att ha riktigt fräscha kök och badrum i sin BRF. Sedan är det ju inte säkert att alla vill ha samma slags kök, men man får då som bostadsägare helt enkelt välja vilken standard som man önskar på inredningen i det egna köket och badrummet.

Välja hantverkare för stambytet

När man nu ska byta stammar och samtidigt renovera badrum och kök, är det ju en bra idé att anlita en totalentreprenad som tar hand om hela renoveringsarbetet. Det är ju ganska oparktiskt att välja hantverkare som man själv måste hålla ordning på och ha ett schema för dem som man måste lägga själv. Väljer man en totalentreprenad räcker det med en kontaktperson som håller en informerad om vad som händer och sker och hur arbetet går. Man slipper själv leda arbetet, då tar totalentreprenaden hand om allt så att arbetet utförs på bästa sätt. Sedan är det viktigt att man får garantier på arbetet och att firman har goda referenser. Båda är lika viktiga då det underlättar om man anlitar trevliga hantverkare som lyssnar på önskemål och försöker möta tillgodose dem. Här kan du läsa mer om stambyte i Stockholm på: stambytenstockholm.se.

31 Dec 2019