Olika mattor till bostadsrättsföreningen

Om en bostadsrättsförening (Brf) består av ett flerfamiljshus finns behov av olika mattor. Det är inte enbart entrémattan som ska hålla smutsen borta utan även andra mattor som håller nere ljudnivån och skapar en mjukare känsla. Vilka mattor behöver er bostadsrätt?

Entrémattan

Det som är viktigast med entrémattor för Brf är dess funktion att hålla borta smuts. Man kan alltså inte köpa en vanlig hallmatta som används av privatpersoner då slitaget och kravet på dessa är betydligt högre. I de allra flesta bostadsrätter går personerna in med skorna vilket gör att mattorna på ett effektivt sätt måste ta bort smuts och väta så att detta inte dras längre in. Entrémattor finns både som gummiräfflade mattor och som mjukare tygvarianter.

Gångmatta

Ibland benämns både gångmattor och entrémattor med samma namn. De ligger i entrén och har liknande funktion. Men man kan även sära på begreppen. Entrémattor ligger precis innanför ytterdörren och tar den värsta smutsen från skorna. En gångmatta kan sedan vara utrullad under en längre del av golvet fram till dörrar eller hissen. De fyller delvis samma funktion som entrémattan men här skapas ett smutsskydd på större yta. Dessutom skapas en hemtrevlig känsla.

Trappmattor

Att en Brf väljer att lägga ut trappmattor handlar ofta om att dämpa ljudnivån i trapphuset. Är det exempelvis stentrappa skapas högt ljud när någon går i trappan med klackar eller tappar något. Dessutom blir det ”hårda” studs av de ljud som uppstår vilket gör att barnens lek kan skapa höga ljud som når in i lägenheterna. Därmed kan en trappmatta dämpa ljudet betydligt och även få bort det hårda underlag som sten är.

En annan anledning att ha långa trappmattor är att risken för halk- och fallolyckor minskar rejält. Detta inte minst på vintern då snö och is skapar stor halkrisk mot underlaget. Används trappmattor brukar även hissmattor beställas i samma stil.

Som Brf finns alltså en fördel att se över behovet av mattor och vilken funktion dessa ska uppfylla. Är det enbart en entrématta som behövs eller ska ett mjukare och tystare klimat skapas i trapphuset?

Vem är ansvarig?

Det är styrelsen i en Brf som har ansvar lägenheterna, hissar, trappor och allmänna ytor. Självklart kan de boende komma med förslag på förbättringar men det krävs ett beslut från styrelsen för att vissa inköp ska ske eller åtgärder utföras. Det är därmed styrelsen du ska vända dig till om du vill ha nya mattor i trappuppgången eller om du anser att städningen inte utförs på ett korrekt sätt.

17 Mar 2019