OVK-besiktning i Stockholm för friska vindar

En icke fungerande ventilation ger självklart en sämre inomhusmiljö. Därför finns sedan länge lagstiftning om OVK-besiktning. I Stockholm finns bra firmor att kontakta för hjälp.

Sedan många år tillbaka finns det i landet en lagstiftning som rör ventilation. Man upptäckte vid mätningar att det generellt sett fanns alltför mycket föroreningar i inomhusluften. Dessa uppkommer inte sällan genom dåligt fungerande eller otillräckligt rengjorda ventilationsanläggningar. I ett privathem bestämmer man som ägare själv. När det gäller mer eller mindre offentliga fastigheter ter sig saken annorlunda.

Vårdlokaler, skolor och förskolor är platser där människor vistas hela dagarna och givetvis skall då klimatet inomhus vara bra. Så var alltså inte fallet förr. Luft med alltför stor andel olämpliga artiklar framkallade allergier och andra sjukdomar. Därför infördes OVK-besiktning - utläses obligatorisk ventilationskontroll.

OVK-besiktning för olika typer av fastigheter

Beroende på för vilket ändamål en fastighets används varierar intervallen då besiktning ska göras. I Stockholm finns en relativt hög andel byggnader för offentlig verksamhet. Därför är OVK-besiktning i Stockholm angeläget för många. Ställen där speceillt utsatta grupper vistas och där också mycket personal arbetar - tänk sjukhus, förskolor och skolor - ska genomgå besiktning vart tredje år. Kontorsbyggnader och flerfamiljshus vart sjätte. Detta är huvudregeln.

En OVK-besiktning utförs alltid av en firma med specialkompetens. Man mäter och kontrollerar och där det finns anledning reparerar och rensar man ventilationen. Som fastighetsägare måste man följa protokollet, annars väntar vite. När ventilationen godkänts får man ett diplom som ska placeras på väl synlig plats i byggnaden. OVK-besiktningen är till nytta för alla inblandade. Läs mer om OVK-besiktning på denna webbsida: ovkbesiktningstockholm.nu

1 Mar 2022