Så kan du garantera huset för en köpare

Ska du sälja ditt hus? Om du vill kunna få ut just det pris som du önskar på ditt hus kan du alltid låta ett företag göra en överlåtelsebesiktning. Det innebär att certifierade besiktningsmän och kvinnor kommer ut och tar olika prover på ditt hus. De kan mäta fukthalten, de kan mäta om det finns radon i huset, farlig asbest eller skadligt PVC som kan vara farligt för boende.

Finns risk för slarv och fusk

Det finns alltid en viss risk med byggherrar som fuskar när det kommer till att bygga hus. Om du misstänker något liknande kan du alltid göra en grundlig genomsökning och utredning av huset. Det är bättre att veta än att misstänka.  Tänk om det inte finns allt det där som du misstänker? Tänk om det är en riktig pärla som du kan ta ut just det pris som du önskar? Säg att du tror att huset är mindre värt än vad det är – sedan får du veta att det är just så bra som du tror att det är. Då kommer du att ångra att du inte tog reda på hur det egentligen var.

Tvärtom om du är köpare

Skulle du vara köpare, skulle du också vilja få garantier på att det hus som du funderar på att köpa är just så bra som säljaren påstår att det är. Ingen vill köpa grisen i säcken och bli lurad. Ingen vill få obehagliga överraskningar. Om man tror att man sitter på ett riktigt fint hus, och senare upptäcker man att det finns både fukt och en massa andra skador på huset som genast behöver åtgädas. Då är det inte roligt alls att behöva stå där för alla renoveringar och reparationer. Då önskar man att man hade fått ner priset på huset. För att detta inte ska hända kan man faktiskt begära att få en överlåtelsebesiktning.

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning kan inte vem som helst göra. Det krävs att man är certifierad och godkänd besiktningsman och kvinna av Sveriges Byggråd som är en statlig myndighet. Vem som helst ska inte kunna påstå vad som helst. Då förlorar en sådan besiktning själva meningen med det hela. Det som är viktigt med en överlåtelsebesiktning är att den ska intygas av oberoende fackmän och kvinnor som har kunskapen att ta reda på fuktmätningar, radonmätningar, asbestmätningar och att huset eller bostaden inte har stora skador som behöver repareras.

5 May 2019