Säker brandisolering i ditt hus

Låt bygga in säker brandisolering i ditt hus. Då skyddar du inte bara ditt hus utan du skapar trygghet för din familj. Kontakta en expert på brandförlopp!

Familjen har köpt en tomt och ni är i full gång med att planera byggandet av ett nytt hus. Du lägger ut jobbet på totalentreprenad, men lägger dig i de flesta detaljer. Det är närmast en självklarhet att huset ska ha tjock isolering så att framtida energikostnader ska hållas i schack. Men kommer huset att ha säker brandisolering?

Det borde vara givet att ett nybyggt hus skall kunna stå emot ett brandförlopp. En brand innebär inte bara kapitalförstöring utan risk för liv och lem. Det främsta syftet med brandisolering är att branden begränsas till en brandcell. Eld och rök skall inte spridas från ett rum till ett annat. Om eld uppstår i ett rum med bra brandisolering, behöver den inte alltid släckas. Elden kvävs av sig själv av syrebrist.

Säker brandisolering och experthjälp

Innan ditt byggprojekt drar igång, kontaktar du ett företag som kan brandskydd. Deras brandingenjör lämnar synpunkter på behovet av brandisolering. Det bästa isoleringsmaterialet ur brandsynpunkt är stenull. Materialet är flexibelt och kan läggas i alla vinklar och vrår. Stenull står emot hög temperatur och hämmar ett brandförlopp.

Den brandingenjör du anlitat för säker brandisolering, föreslår hur ventilation och annan ledningsdragning skall brandisoleras. Sådana ledningar kan leda till allvarlig brandspridning. Du får tips om skydd utöver brandisolering. Det går både att brandtäta och brandskyddsmåla ditt nya hus. Du kan också applicera fogtätning som klarar eld.

15 Sep 2022