Säkerhetsdörrar som är exklusiva

En säkerhetsdörr kan se ut som vilken ytterdörr som helst, elegant och snygg. Den har bara extra robusta funktioner som försvårar inbrottsförsök. Säkerhetsdörren håller tjuven ute.

Ofta förknippar man säkerhetsdörrar med kassavalv, låsta ståldörrar till elcentralen och andra tydliga sätt att markera att här finns det värdefulla saker. Det kan vara känslig utrustning eller stöldbegärlig egendom som döljer sig där bakom. Men moderna säkerhetsdörrar kan också se ut som vilken ytterdörr som helst, och det finns inget som tyder på att den skulle vara extra stöldskyddad. Inte förrän tjuven upptäcker det, vill säga.

Dörren till lagret

Lite mindre exklusiv men ändå robust är dörren till lagerlokalen på ett företag. Den har också funktion som branddörr. Det är en ståldörr som också är svår att ta sig förbi för en tjuv. Sådana dörrar kan i och för sig vara snygga, och ofta leder dörren ut från ett kontor och brukar vara målad i samma färg som väggen där. Det finns ståldörrar i fina färger, och man kan ha sådana i ett hem också, om man exempelvis vill byta ut källardörren.

En säkerhetsdörr kan se ut på olika sätt, och ha olika funktioner, men framför allt ska den fungera som ett hinder mot brand, stöld eller skadegörelse. Den kan också finnas för att skydda folk, så att de inte går in i ett giftskåp eller får en elektrisk stöt. Finns det barn eller husdjur i närheten är det säkrast att hålla vissa dörrar ordentligt låsta, så att det inte händer en olycka. Läs mer om säkerhetsdörrar på denna hemsida: https://teamguardab.se/

5 Aug 2021