Sanering av privat bostad

Det finns tillfällen då vanlig städhjälp inte räcker till. Orsakerna varierar men lösningen är oftast att sanera. Sanering handlar om att grundligt rengöra i allmänhet eller att sanering mot exempelvis mögel eller radon. I Stockholm finns flera städföretag som valt att bredda sitt utbud av städtjänster och därmed även erbjuda sanering. Det handlar då om saneringsuppgifter där inte expertis krävs. Det kan exempelvis vara röksanering eller grovsanering. Handlar det däremot om exempelvis radonsanering krävs företag med spetskompetens.

Några av de vanligaste saneringsformerna som erbjuds inom Stockholm är:

Mögelsanering

Med förebyggande åtgärder går det att kraftigt minska risken för mögelangrepp. En väg att gå är att göra en grundlig inspektion av vind, källare och krypgrund. Detta utifrån att mögelsanering oftast sker på dessa ställen. Skulle man upptäcka mögel är det en stor fördel att anlita företag som är specialister på mögelsanering. Det finns inget krav på att dessa måste anlitas men risken är mycket stor att inte arbetet blir korrekt utfört om det sker av lekmän. Då riskerar möglet att återkomma.

Röksanering

Efter en brandskada kan en röksanering behöva genomföras. Det handlar om att minimera röklukten och göra bostaden möjlig att bo i igen. Röksanering sker delvis av etablerade städföretag. I Stockholm är marknaden så stor att enstaka företag har specialiserat sig på enbart rökskador och röksanering.

Många gånger har försäkringsbolagen samarbeten med företag som anlitas efter brandskador. Detta eftersom rökskadorna vid de allra flesta fall ersätts av hemförsäkringen.

Grovsanering

Med grovsanering menas i regel en grundlig städning av en bostad som är ovanligt nedsmutsad. De allra flesta städföretag i Stockholm erbjuder grovstädning vilket delvis kan liknas med grovsanering. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dessa två städtjänster vilket gör att man kan kontakta städföretag och be om offert på grovsanering trots att denna städhjälp inte nämns på hemsidan som en tjänst som erbjuds.

Radonsanering

Det finns lagar som reglerar hur ofta en radonmätning måste ske. Framförallt gäller detta offentliga byggnader samt flerbostadshus. Det är då fastighetsägaren som har hela ansvaret för att mätning och uppföljning sker. Visar radonmätningen att radonhalten är över gällande nivåer måste en radonsanering genomföras. Detta ska absolut inte genomföras av lekmän. Vid en radonsanering krävs det att de som arbetar med saneringen har skyddsutrustning för att inte få i sig radon. De ska även ha kunskap om hur materialet hanteras på bästa sätt.

När sanering av radon är genomförd ska mätning ske för att se om saneringen skett med gott resultat. Det finns flera företag i Stockholm som erbjuder radonsanering. Välj ett företag som är medlem i Svensk Radonförening då detta ger en viss kontroll gällande kunskap och kvalité.

12 Jul 2017