Se över säkerheten i din villa

Följer man den offentliga debatten i Sverige så kan man ibland tro att vi lever i ett land nära kollapsen. Det sker skjutningar, det sker våldtäkter, det sker inbrott och det sker värdetransportrån - allt medan polisen inte lyfter ett finger. Det kan man tro - men faktum är att ökningarna i många fall följer en ganska given cykel; ibland så sker ökningar av exempelvis skjutningar som en följd av en uppblossande gängrivalitet - ett X antal skjutningar sker under ett år för att sedan lugna ner sig igen. Naturligtvis: vi ska alltid ta dylikt på ett stort allvar - men man kan även läsa lite mellan raderna. Det är definitivt inte så illa ställt med Sverige som debatten ibland ger sken av.

Ett område där ökningen dock varit ganska konstant sett över en längre period gäller villainbrott och här kan man definitivt peka på polisens bristande resurser som en bidragande orsak. Att polisen under senare år genomfört en stor omstrukturering och där mer fokus fått läggas på administration har gjort att man inte längre kan sköta sin primära uppgift på ett tillfredsställande sätt: nämligen att lösa brott. dessutom så måste man inom polisen prioritera. Ställer man ett villainbrott mot ett mord eller en våldtäkt så måste det senare sättas i första rummet. därmed inte sagt att det - som idag - inbrott som skett ska läggas i en malpåse.

Men, faktum är att du som privatperson, drabbad av ett inbrott, har en ganska liten chans att se en lösning på brottet. Det finns skräckexempel på där förövaren till och med fångats på film - men där man ändå inte kunnat bevisa inbrottet i fråga och där utredningen lagts ner innan den ens börjat. Sorgligt - men inte desto mindre sant.

Gör det svårt för tjuven

Lösningen då? ja, vi tror att det egna ansvaret kommer att spela en större roll i vårt samhälle. Vi menar inte i form av medborgargarden och annat - vi menar att man som civilist bör tänka ett varv extra och säkra sitt eget hem i ett förebyggande syfte. Många gör det nämligen för enkelt för tjuven och tillåter därmed också att inbrottet i fråga sker.

Det finns säkerhetsprodukter som går att installera, det finns larm, det finns speciella typer av dörrar, det finns säkerhetslås; inbrottsskydd, helt enkelt. dessutom så finns - förhoppningsvis - det sunda förnuftet också. Bor man i en stad där villainbrotten ökat - ja, då måste man dels se över hur säker villan man bor i egentligen är och dels så kanske man måste börja tänka på att låsa dörren även då man är hemma, stänga dörren till verandan och se till att fönster inte står på vid gavel.

Man måste se till att tjuven ser slaget som förlorat direkt och att det inte finns något värde i att ens försöka bryta sig in. Gör man det - ja, då kommer man förmodligen också att klara sig från den objudne gästen.

13 Oct 2017