Tänk på det här vid ombildning

Det blir allt fler bostadsrätter i Sverige, framför allt i större städer som Stockholm och Göteborg. Detta sker inte bara till följd av nybyggen i just Stockholm och Göteborg, utan även på grund av att många ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter sker årligen. Många väljer att anlita en ombildningskonsult för att genomföra detta. På så vis kan man då ”lägga ifrån” sig lite av ansvaret, samtidigt som någon med erfarenhet får jobbet gjort.

Vid en ombildning finns det en hel del saker att tänka på. Bland annat gäller det att boenden i fastigheten är intresserade av att göra detta och att en god ekonomisk plan finns.

Intresset hos de boende

Ett effektivt sätt att reda på om boende i fastigheten är intresserade av en ombildning är att kalla till ett informationsmöte. Innan detta görs kan det dock vara bra att prata med åtminstone en eller två personer i fastigheten. Detta för att se hur idén tas emot.

Om responsen är god kan det vara en idé att alla i fastigheten får träffas och diskutera frågan. Om informationsmötet har gått bra, kan nästa steg vara att bestämma ett datum för att bilda bostadsföreningen. Andra saker som kan vara bra att diskutera är vem som ska ha ansvar för vad. Ska ni anlita en ombildningskonsult kan ni dock i stor mån lämna över detta till honom eller henne.

Besiktning

Innan bostadsrättsföreningen genomför ett köp av fastigheten, bör en besiktning göras. Detta enligt undersökningsplikten i Jordabalken. En besiktning kan bli ganska omfattande om det är en något större fastighet som avses. Många fastigheter har idag stora behov av underhåll, inte minst byggnationer från miljonprogrammet som är vanliga att se i bland annat Stockholm. Det är inte bara i Stockholm dessa finns – men det är där de är flest.

Med hjälp av en besiktning kan rätt pris sättas på huset. Skall omfattande renoveringar eller reparationer göras, ska priset på huset anpassas efter detta. Det här är något som även bör stå med i en ekonomisk plan.

Ekonomin

Om ni har anlitat en ombildningskonsult är det bra att rådgöra med honom eller henne angående ekonomin. Innan ett beslut om att köpa fastigheten kan tas, behöver en ekonomisk plan finnas. Planen bör bland annat innehålla uppgifter om insats, årsavgifter för de olika lägenheterna och ev. kostnader för framtida reparationer. Planen behöver sedan granskas av en intygsgivare som kan bekräfta att planen är hållbar och att avgifter och kostnadsuppskattningar är rimliga.

Har ni anlitat en ombildningskonsult har ni dock hjälp av någon med erfarenhet av just detta. En ombildning kan kännas som ett stort projekt. Vet man dock vad man ska tänka på – eller om man helt enkelt anlitar en ombildningskonsult – blir det dock lättare att genomföra.

Mer info: http://www.ombildningskonsultstockholm.se/.

22 Apr 2017