Trädfällning i känsliga miljöer i stockholm

Ska du genomföra en byggnation men behöver först hjälp med att rensa och fälla träd på tomten? Då bör du anlita ett företag som är specialiserat på trädfällning i Stockholm.

Det är vanligt att man, inför en byggnation eller förnyelse, måste rensa och fälla träd på tomten. Men det är viktigt att vara noga och inte fälla fler träd än nödvändigt. Utan träd på tomten kan det bli kalt och tomt. Även om man kan plantera nya träd tar det lång tid för dem att växa sig stora.

Det säkraste sättet att fälla träd är genom sektionsfällning. Genom att såga ner trädet bit för bit undviker man att det faller över grannens tak. Sektionsfällning kräver erfarenhet och kunskap, då man oftast behöver klättra upp i trädet. Arborister är ofta specialutbildade inom sektionsfällning.

Kan man använda rotavdraget vid trädfällning?

Det är bra att veta att privatpersoner kan använda rotavdraget vid trädfällning och stubbfräsning. Att få hjälp med trädfällning i Stockholm kan annars bli kostsamt. Därför bör man jämföra priser mellan olika företag genom att be om offerter. Kostnaden för trädfällningen beror till stor del på hur lång tid det tar att genomföra arbetet.

Om man inte avser att själv elda upp det fällda materialet kan det vara fördelaktigt att låta arboristen även transportera bort träden. Man kan även få hjälp med beskärning av träd och stubbfräsning. Stubbfärsning passar särskilt bra om man planerar att plantera eller anlägga gräsmatta på platsen. För mer information gå in på wasatradfallning.se.

19 Sep 2023