Trappstädning för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm

Ett prydligt och välskött trapphus är av betydelse för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm. Det är inte enbart estetiskt tilltalande, utan har även praktiska fördelar. Men vad kostar det att utföra trappstädning, och vad innefattar egentligen denna tjänst?

Trapphuset är det första intrycket som möter de boende och besökare i en fastighet. Det är också en plats som snabbt kan ackumulera smuts och grus från utomhus. Genom att regelbundet städa trapphuset minskar slitaget på golvet avsevärt då gruset avlägsnas. Dessutom förbättras inomhusmiljön då damm och pollen, som annars kan följa med in i lägenheterna från trapphuset, minimeras. Det mest fördelaktiga alternativet är att anlita ett professionellt städföretag som är specialiserat på trappstädning i Stockholm och schemalägga regelbundna städtillfällen. Frekvensen av städningen kan variera beroende på fastighetens storlek och hur snabbt smuts ackumuleras, men vanligtvis sker den antingen en gång i veckan eller varannan vecka.

Vad ingår i trappstädningen?

Kostnaden för trappstädning varierar beroende på trapphusets storlek, tidsåtgången och materialåtgången. Det kan också skilja sig åt mellan olika städföretag. För att få en korrekt uppfattning om priset är det klokt att begära offerter från flera olika städföretag och jämföra dem. Vid en professionell trappstädning inkluderas följande:

Sopning och skurning: Hela trapphuset, inklusive entrén och eventuell hiss, sopas och skuras noggrant. Detta innebär att smuts och damm avlägsnas från golven, och de blir rena och glänsande.

Rengöring av ytor: Alla ledstänger, handtag och strömbrytare rengörs noggrant för att eliminera bakterier och smuts.

Fönsterputsning: Om fönstren i trapphuset är smutsiga eller dammiga, ingår även fönsterputsning i städtjänsten. Detta förbättrar ljusinsläppet och ger en klarare utsikt.

Dammsugning av entrématta: Om det finns en entrématta i trapphuset, dammsugs den eller skakas för att avlägsna smuts och partiklar.

Det är viktigt att notera att beroende på trapphusets specifika behov och skick kan det vara nödvändigt med extra städfunktioner som tilläggstjänster. Dessa kan inkludera rengöring av väggar, byte av entrémattor eller andra specialanpassade åtgärder. För mer information se stockholmtrappstädning.se.

18 Feb 2024