Tröttnat på fuktig källare och vill beställa dränering i Stockholm?

Slipp fukt och mögelskador. Bra för både hälsan och ekonomin. Boka dränering i Stockholm av din fastighet om du har fuktproblem och se det som en investering.

Din fastighet är beroende av ett tak för skydd mot regn och fukt uppifrån, men lika viktigt som ett tak, är skydd mot fukt underifrån och från omgivande mark. En undermålig dränering skapar fuktskador, kan leda till översvämning, dålig lukt och till och med att grunden vittrar sönder. En bra dränering och avrinning av dagvatten skyddar ditt hus. Du slipper skador och stora underhållsreparationer. Du investerar i ditt hus, samtidigt som du får en god miljö att vistas i. Gör dig själv och ditt hus trygga genom att låta besiktiga dräneringen och åtgärda brister.

Hur går dränering i Stockholm till?

Hur en dränering görs beror till stor del på markförhållandena på platsen. Anlita proffs på dränering i Stockholm, som kan analysera behovet och åtgärderna hos just dig. Står huset på mark som mest består av grus eller sand är det enklare, medan lerjord kan göra det svårare. Att se till att avrinningen är god är viktigt, annars kan vattentryck orsaka läckage in i källare och därmed översvämning. Att dränera kring byggnaden skyddar grundmurarna. Ledningar kan också läggas runt husgrunden för att leda bort vatten. Att låta dränera sitt hus ordentligt är att förebygga framtida skador och stora utgifter. Dessutom kan du utnyttja rotavdraget som privatperson, vilket ger dig ett avdrag på 30 % på arbetskostnaden. Boka proffs redan nu.

14 Mar 2022