Vad får man göra i en bostadsrätt?

Hyr du just nu ditt boende och funderar på bostadsrättsombildning? En ombildning är ofta en mycket bra affär för hyresgästen. Ibland gynnar det alla parter, såväl hyresgäster som hyresvärdar. Många hyresgäster skulle föredra att fastigheten sköts genom en BRF, snarare än en hyresvärd. En BRF består ju av de boende själva, som inte har något vinstintresse att tänka på.

Funderar du på en ombildning funderar du kanske också på vad du får göra när din hyresrätt väl har blivit en bostadsrätt. I den här texten tar vi upp ett antal vanliga funderingar kring detta.

Dörrar

En del undrar vad man egentligen får göra med en bostadsrätts dörrar. Vad gäller innerdörrar och dörrkarmar kan de tas bort helt eller bytas ut. Samma gäller för glaspartier och liknande installationer. Som regel får också ytterdörren bytas, men ofta med villkoret att det måste stämma med föreningens. I vissa fastigheter är ytterdörren dock föreningens ansvar. Det här är något som är bra att kolla upp med din BRF innan du påbörjar något.

Kök

Ska du göra om köket krävs det nästan alltid att det utförs fackmannamässigt. Det här gäller till exempel vattenanslutningar och avlopp, som inte får förändras hur som helst. Funderar du på att dra rör är det något som någon med kompetens med VVS bör utföra. För att ändra i rören är det bra att göra det i samråd med din BRF. Inredningen är dock inget som föreningen lägger sig i.  

Vad gäller köksfläkten är det något som i de flesta fall inte får anslutas till fastighetens centralventilation. Ett bättre alternativ kan vara att byta till en kolfilterfläkt. Det finns dock undantag gällande detta. Om köksfläkten är en del av ventilationen i fastigheten, får du inte byta den utan att din BRF först godkänner det.

Badrum

I badrummet finns många likheter med köket. Även här får du inte dra rör hur som helst, och framförallt inte på egen hand. Det här är något som en fackman bör göra, och om några vattenanslutningar eller annat grundläggande ska göras om, bör det ske i samråd med din BRF

I övrigt får du renovera badrummet som du vill. Om du vill byta golvbrunn är det något som vanligen kan bekostas av din BRF. Dock är det bra att känna till att den inte brukar kunna flyttas. Om du ändå vill flytta på golvbrunnen är det något som bör tas upp med din BRF.

Om du för tillfället är hyresgäst och funderar på en ombildning, kanske den här texten har gjort dig ännu mer angelägen att ta tag i det. I en bostadsrätt har man betydligt friare händer än i en hyresrätt.

6 Sep 2017