Vad har mäklare för skyldigheter?

Att köpa eller sälja en bostad är en stor affär. Det är bra med en oberoende part mellan köpare och säljare med vad har mäklare för skyldigheter? 

En mäklares uppdrag

Mäklarens jobb är på det stora hela att förmedla fastigheter och bostäder, där hela processen regleras av Fastighetsmäklarlagen. Det finns också något som kallas ”God mäklarsed” vilket innebär att den som har hand om uppdraget ska se till både köparens och säljarens intressen. 

En bostadsaffär är en stor process där mäklarens roll innebär alltifrån att sätta ett värde på fastigheten till att skriva det slutgiltiga köpekontraktet mellan dom båda parterna. Däremellan krävs mycket arbete med att hämta information, trycka upp beskrivningar, hålla visning och budgivning, kontakt med banker samt flera andra moment. 

Detta arbete medför såklart vissa skyldigheter och den mäklare som inte följer mäklarseden riskerar att få en varning från fastighetsmäklarinspektionen, FMI. För att över huvud taget få arbeta i branschen behöver man vara utbildad men även godkänd av just FMI, som ansvarar för tillsyn av dom som är aktiva i yrket. 

Skyldigheter mot säljare

När man kontaktar en mäklare för att sälja sin bostad ska man alltid skriva under ett förmedlingsuppdrag det första man gör. Detta ger mäklaren rätt till att dels kontrollera vem som äger fastigheten men också rätt att ta reda på all information som kan tänkas behövas inför försäljningen. 

Det gäller bland annat inteckningar, servitut och annan information som är av betydelse för fastigheten och försäljningen. I förmedlingsuppdraget ska det även tydligt framgå vem den ansvarige mäklaren är och hur villkoren för provisionen ser ut.

Skyldigheter mot köpare 

En mäklares skyldigheter mot köparen ser av naturliga skäl annorlunda ut. Här är det viktigt att han eller hon ger alla råd och upplysningar kring det aktuella objektet. Ett skriftligt utlåtande för vad som gäller för en köpares undersökningsplikt ska lämnas över och kännbara fel och brister för fastigheten får inte utelämnas. Mäklaren ska även upplysa samtliga spekulanter kring hur säljaren vill att försäljningen ska gå till - det är trots allt denne som avgör det mesta kring affären. 

Oberoende medlare 

Att arbeta som mäklare innebär alltså att man är en oberoende medlare mellan säljare och köpare. Detta är en viktig punkt i att följa god mäklarsed och man lyssnar på både säljarens och köparens intressen. En fastighetsaffär är en av dom största affärer man gör i livet och den som ansvarar för den spelar alltså en viktig roll för båda parter. 

Som mäklare och oberoende medlare mellan köpare och säljare medverkar man även i att säljaren och köparen kommer överens om frågor och eventuella problem som behöver lösas innan överlåtelsen äger rum. Att undanhålla information för säljarens räkning i det här läget kan leda till stämning och indragen licens. 

Till sist är det även mäklaren som upprättar köpehandlingar och andra dokument som behövs för att överlåtelsen ska träda i kraft. Man deltar vid tillträdet som ofta sker på en bank och man hjälper även till att söka lagfart eller medlemskap i bostadsrättsförening om någon av parterna önskar. 

7 Nov 2019