Vad innebär det att vara rörmokare i Huddinge?

En rörmokare i Huddinge är expert på rörinstallationer och arbetar med vatten- och avloppssystem. Rollen som rörmokare kan också kallas för rörmontör, rörläggare, VA-installatör eller VVS-montör. Uppdraget innebär att hantera röranslutningar för att föra in vatten och leda ut avlopp från olika typer av byggnader. Beroende på situationen kan rören anslutas till en egen brunn och avloppsbrunn, exempelvis en trekammarbrunn. Alternativt kan fastigheten vara ansluten till det kommunala vatten- och avloppssystemet, där både vatten och avlopp transporteras genom rör i marken. Rörmokaren fokuserar enbart på de rör som utgör den avslutande delen av systemet, det vill säga rör inuti byggnader och hus. Rör som installeras och läggs ner i marken för att leda avloppsvatten ut ur huset och dricksvatten in i huset monteras av specialiserade företag som arbetar med markarbeten.

Utbildning för att bli rörmokare

Rörmokare är ett yrke inom hantverksbranschen, och det finns utbildningar tillgängliga på många gymnasieskolor och yrkeshögskolor. Utbildningen sträcker sig oftast över tre år och avslutas med en praktikperiod där eleverna får möjlighet att prova på yrket i verkligheten. Idag ser utbildningen för rörmokare annorlunda ut jämfört med tidigare, då rörmokare numera inte bara arbetar med rör för vatten och avlopp. Yrket kan även innefatta installation, underhåll och reparation av kylsystem och värmesystem som styrs av datorer. Därför inkluderar dagens utbildning även kunskap inom teknik och datorsystem. Förutom tekniska kunskaper behöver en rörmokare vara skicklig i matematik och ha förmågan att läsa ritningar och instruktioner på både svenska och engelska. Utbildningen för rörmokare är således inte enbart praktisk, utan omfattar även flera teoretiska ämnen som kräver skicklighet och förståelse.

Rörmokaryrket och dess utövare

För att arbeta som rörmokare krävs intresse för mekaniska system och en praktisk läggning. Precis som inom många andra hantverksyrken är det fortfarande fler män än kvinnor som arbetar som rörmokare. Dock blir det allt vanligare att kvinnor upptäcker yrket, som erbjuder både kreativitet och variation. Vissa rörmokare arbetar på samma plats under en längre tid, tillsammans med andra kollegor inom yrket. Men de flesta rörmokare har varierande uppdrag och arbetar ibland ensamma. Detta ger yrket en känsla av frihet under eget ansvar, vilket många rörmokare uppskattar och finner befriande. För mer information se rörmokarehuddinge.nu.

19 Jul 2023