Vilka värmepumpar fungerar bäst i Malmö?

Bor du i Malmö och funderar på att installera en värmepump? Malmö har generellt väldigt bra förutsättningar för värmepumpar. Klimatet är relativt milt även på vintern, det går inte ner någon tjäle i jorden och även i grunda vattendrag är det sällan någon risk för bottenfrysning.

Vilken värmepump som har bäst förutsättningar att fungera beror på förutsättningarna på tomten och i huset. Vi ska här gå igenom hur de olika formerna av värmepumpar fungerar och hur förutsättningarna är i Malmö, men vi börjar med att titta lite på själva principen för värmeutväxling med värmepumpar.

Hur fungerar en värmepump?

I berget, jorden, vattnet och luften finns solenergi lagrad, energi som kan omvandlas till värme med hjälp av en värmepump. Man kan se en värmepump som en sorts ”värmeförstärkare”. Till värmepumpen, som installeras i huset, kopplas en så kallad kollektorslinga som är fylld med glykol eller annan vätska som inte kan frysa.

Denna vätska tar upp den lilla värme som finns i till exempel jorden eller sjövattnet och leder den till huset, där den överförs till ett slutet system. I det slutna systemet cirkulerar ett köldmedium, som komprimeras och blir till gas. Via värmeväxlare stiger temperaturen drastiskt och kan överföras till husets befintliga värmesystem, till exempel vattenburna element.

Berg- och jordvärme

Mycket solenergi lagras i berggrunden under sommarhalvåret. Denna energi kan sedan utvinnas under årets kalla månader. För att utvinna värme ur berget borrar man ett hundratals meter djupt, men mycket smalt hål, en så kallad energibrunn. I denna brunn leder man sedan ner kollektorslingan. Att borra för bergvärme är dyrt, men i gengäld är det den form av värmepump som kan sänka energikostnaderna mest för en villa om förutsättningarna är rätt.

Även i den ytliga jorden finns energi lagrad, så det går även att gräva ner kollektorslingan på ungefär en meters djup. Detta passar extra bra för den som har en stor tomt där det är lätt att gräva. Installationskostnaden blir även lägre än för bergvärme.

Sjövärme och grundvattenvärme

Har du en strandtomt kan sjövärme vara det bästa alternativet, särskilt i ett milt klimat som Malmös. Här läggas kollektorslingan helt enkelt ner på sjöbotten, som kan hålla en relativt stabil temperatur under vintermånaderna, naturligtvis beroende på vattendjupet.

Man kan även utvinna värme ur grundvattnet, vilket också fordrar att en energibrunn borras, dock inte alls så djup som när man borrar för bergvärme.

Luftvärmepump

Slutligen kan man också utvinna värme ur luften. Faktum är att man med moderna luftvärmepumpar kan utvinna värme även ur minusgradig luft. På sommaren kan en luftvärmepump även ställas in för motsatt effekt, alltså att kyla ner luften och fungera som luftkonditionering.

Värmepumpar i Malmö

Som villaägare i Malmö kan du spara mycket pengar på att installera en värmepump. Det bästa är att du hör av dig till en firma som installerar värmepumpar i Malmö och ber om hjälp med att besiktiga din tomt och dess förutsättningar. Du får sedan hjälp med att lägga kollektorslinga och installera pump och koppla den till ditt befintliga värmesystem.

På sajten https://www.värmepumparmalmö.nu kan du läsa mer om hur det hela fungerar.

6 Aug 2019