Yrket mäklare – en introduktion

Mäklare är ett yrke som många vill jobba med. Trots det finns det ungefär bara 4 000 anställda runt om i landet, vilket är en låg siffra jämfört med många andra yrkesgrupper. Dessutom anses arbetsmarknaden vara i balans (enligt Arbetsförmedlingen) och jobb finns det gott om över stora delar av landet. De län där det råder hård konkurrens om jobben, till exempel Uppsala, är undantag. Den som vill söka sig till mäklaryrket och bor i Uppsala får kanske söka sig till en annan stad i landet, till exempel till närliggande Stockholm.

Påverkas av bostadsmarknadens utveckling

Det kan tyckas självklart, men det bör understrykas att mäklarjobben i mycket hög grad styrs av hur det ser ut på bostadsmarknaden. På senare år har en stark byggkonjunktur kunnat noteras över hela landet, i större städer som Uppsala och Stockholm såväl som på lite mindre orter. Det här har gjort att mäklare har haft goda möjligheter till jobb. Hur det här kommer att se ut i framtiden är givetvis svårt att säga nu, men befolkningen växer stadigt och för det kommer fler bostäder att behövas. Om den utvecklingen vänder kan det visa sig bli en hård konkurrens om jobben (inte bara i Uppsala) eftersom fler har börjat som mäklare än slutat de senaste åren. Mäklarna har alltså blivit fler senaste åren, helt i enlighet med bostadsmarknadens utveckling.

Vilka egenskaper bör man ha för att lyckas som mäklare?

Lönerna kan skilja sig oerhört mycket åt olika mäklare emellan. Den som arbetar med att till exempel sälja stora fastigheter i centrala Uppsala, kommer sannolikt också att ha mer i lön än någon som säljer billiga och mindre fastigheter i en mindre ort. För att ta sig till toppen som mäklare krävs ofta att man flyttar på sig – till exempel till nämnda Uppsala, Stockholm eller en annan större stad. Åtminstone om man vill få bättre möjligheter att klättra en bit på lönestegen. Därutöver är det bra att ha vissa egenskaper för att verkligen frodas i yrket. Till exempel:

  • Flexibilitet och simultanförmåga. Att kunna arbeta med flera projekt samtidigt är viktigt för en mäklare. Ofta har man flera försäljningar att ta hand om på en och samma gång, vilket innebär en hel del telefonsamtal, budgivningar och andra uppdrag att utföra simultant med varandra.
  • Initiativförmåga. Konkurrensen om vissa jobb kan vara hård. För att få de jobben bör man ha viss initiativförmåga för att kunna hitta både säljare och köpare.
  • Att kunna ge både säljare och köpare god service är en grundläggande del av mäklaryrket. Även spekulanter skall ges service på ett bra sätt. Just att göra det – ge service – är något man bör trivas med för att trivas med mäklaryrket som sådant.
30 Dec 2017